triangle

Medanets - sovellus, joka pelastaa ihmishenkiä

Medanets-mobiilisovellus on tärkeä apuväline terveydenhuollon ammattilaisille. Sovelluksen sydämessä on potilastietojen nopea kirjaus sekä hoidon kannalta oleellisten tietojen tarkastelu heti potilaan vierellä, minkä ansiosta potilas saa rivakammin tarvitsemaansa hoitoa.

medanets

Lähtökohta

Potilaiden hoidossa on elintärkeää, että potilastiedot ovat ajantasaiset ja jokaisen hoitoon osallistuvan ammattilaisen nähtävillä.

Monin paikoin vakiintuneena tapana on ollut kirjata uudet havainnot ja mittaustulokset — kuten peruselintoiminnot — ensin paperille ja myöhemmin uudelleen sähköiseen potilasjärjestelmään. Manuaalinen tiedonsiirto aiheuttaa kuitenkin inhimillisiä virheitä ja kuluttaa arvokasta hoitoaikaa, joka voitaisiin viettää potilaan vierellä. Lisäksi tällä tavoin lääkärillä ja hoitajilla ei aina ole käytössään viimeisimpiä tietoja tehdessään hoitoon liittyviä päätöksiä.

lähtökohta
strategia

Strategia

Medanets ymmärsi hyvin terveydenhuollon ammattilaisten tuskan. Haluna oli lievittää kipukohtia kehittämällä tehokkaampi, tarkempi ja turvallisempi tapa kirjata ja tarkkailla potilaan tietoja paikasta riippumatta. Tällöin mahdollisiin haittatapahtumiin ja potilasvahinkojen aiheuttajiin pystytään reagoimaan nopeammin.

Lisäplussana oli ajatus siitä, että terveydenhuollon ammattilaisten työtyytyväisyyttä saadaan nostettua, kun rutiinitehtävät automatisoidaan ja aikaa vapautuu potilaan hoitoon. Kertakirjaamisen taktiikalla myös inhimilliset virheet minimoituvat ja hoidon laatu paranee. Syntyi mobiilisovellus, joka on levinnyt käyttöön jo laajalle.

toteutus triangle

Toteutus

Yksi ratkaisun antimista on EWS- eli Early Warning Score -toiminnallisuus, jonka avulla potilaan voinnin heikentyminen voidaan havaita ajoissa. Hoitaja kirjaa mobiilisovelluksella potilaan tiedot heti potilaan vierellä ja näkee tiedon sekä varoitukset potilaan tilassa tapahtuvista muutoksista välittömästi. Tämän ansiosta voidaan ryhtyä toimeen heti tarpeen vaatiessa. Sovellus on kirjaimellisesti auttanut pelastamaan ihmishenkiä.

Medanets tuo myös helpotusta hoitoalaa kroonisesti vaivaavaan resurssipulaan. Kun potilaiden tiedot kirjataan älypuhelimen avulla suoraan sähköiseen potilastietojärjestelmään, manuaalinen tiedonsiirto voidaan jättää kokonaan pois, jolloin aikaa jää enemmän tärkeimpään eli potilastyöhön.

Medanetsin ja Bitfactorin yhteistyönä mobiilisovelluksesta tehtiin uusi versio vuonna 2019. Tarkoituksena oli visualisoida datasta saatava elintärkeä tieto entistäkin paremmin. Samalla sovelluksen käytettävyyttä parannettiin käyttäjiltä kerätyn palautteen perusteella.

tulokset

Tulokset

Medanets-sovellus vähentää virheellisiä kirjauksia keskimäärin 75 % ja yhdellä osastolla aikaa säästyy varsinaiseen hoitotyöhön jopa 100 tuntia kuukaudessa.

Ratkaisun piirissä

sairaalaa

Sovelluksen käyttäjinä

terveydenhuollon ammattilaista

Kuukausittain tehdään yli

mobiilikirjausta

Keskimääräinen aikasäästö

kuukaudessa

Medanetsin avulla voimme parantaa hoidon laatua ja vapauttaa työaikaa tiedon monikertaisesta käsittelystä.

Pirkko Kortekangas, Tietohallintoylilääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Ennakkoluulot mobiilisovelluksen käytettävyyteen liittyen sulivat nopeasti, kun sovellus aukaistiin ja nähtiin, miten se toimii.

Ari Ruuth, Suunnittelija, Istekki Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Kun mobiiliratkaisu otettiin osastoilla käyttöön, sekä potilaiden että työntekijöiden kokemus hoidosta parani. Samanaikaisesti kustannukset pienenivät ja potilasturvallisuus kasvoi.