Fortum SmartLiving
Älykkäämpää lämmitystä

Fortum SmartLiving Lämmityksen optimointi -palvelu perustuu huoneistokohtaisiin mittauksiin ja tekoälyn avulla toteutettuun itseohjautuvaan lämmityksensäätöjärjestelmään.

Lähtökohta

Vietämme sisätiloissa jopa 90 prosenttia ajastamme, minkä vuoksi sisäilman laadulla ja lämpötilalla on suuri merkitys terveyteemme. Taloyhtiöissä asuntojen lämpötilojen säätö yksilöllisesti on vaikeaa. Vaihtelevat sääolosuhteet, eri vuodenajat ja myös asukkaiden omat mieltymykset vaikuttavat siihen, mihin suuntaan lämpötilaa pitäisi säätää.

Taloyhtiön arvon säilymisen kannalta on myös tärkeää, että asunnoissa olevaa kosteutta mitataan säännöllisesti. Taloyhtiön kunnosta vastaavien on tärkeää pysyä kartalla kiinteistön tilasta ja reagoida vikatilanteisiin ajoissa. Haasteena ovat myös kustannukset, sillä lämmityskulut ovat yleensä taloyhtiöiden suurin kustannuserä.

Strategia

Iso haaste oli se, että asuntojen lämpötiloista ja ilmankosteudesta ei saatu tarvittavaa tietoa ilman merkittäviä kustannuksia. Perinteisesti asuntojen lämmitystä säädetään ainoastaan ulkoilmalämpötilan mukaan, sillä järjestelmällä ei ole näkyvyyttä asuntojen oikeisiin sisälämpötiloihin. Tästä seuraa ylimääräisiä lämmityskustannuksia eivätkä asukkaatkaan ole tyytyväisiä epätasaisiin lämpötiloihin.

Fortum haluaa palvella parhaalla mahdollisella tavalla niin asukkaita kuin kiinteistön arvosta ja ylläpidosta vastaaviakin. Palvelun tavoitteena on asumismukavuuden ja energiatehokkuuden parantaminen ympäristöystävällisesti. Samalla asukkaat haluttiin mukaan vaikuttamaan taloyhtiön lämmityksestä tehtäviin päätöksiin.

Toteutus

Toteutuksen perustana on asuntojen lämpötilan ja ilmankosteuden jatkuva mittaaminen sensoreiden avulla. Leanheatin kehittämä täysin automaattinen ja itseoppiva järjestelmä optimoi reaaliaikaisesti kiinteistöjen lämmitystä sekä valvoo sisäilman kosteutta.

Fortum halusi ottaa myös asukkaat mukaan lämmityksen optimointiin, minkä seurauksena syntyi Fortum SmartLiving Lämmityksen Optimointi -palvelu taloyhtiöille.

Palveluun liittyy myös sovellus, jonka kautta taloyhtiön edustajat ja asukkaat voivat seurata lämpötilaa ja ilmankosteutta älypuhelimella tai tietokoneella. Asukkaat voivat antaa sovelluksen avulla palautetta asunnon lämmityksestä. Leanheatin järjestelmä hyödyntää sensoreiden ja säätietojen lisäksi myös asukkailta saatuja palautteita lämmityksen ohjaamisessa. Futurice vastasi palvelun konseptoinnista yhdessä Fortumin tiimin kanssa sekä sovelluksen suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta.

Taloyhtiön edustajat voivat seurata kiinteistöjen tilaa raportointijärjestelmän kautta ja näin varmistaa, että mahdolliset ongelmatilanteet ratkotaan tehokkaasti. Järjestelmä ehdottaa taloyhtiölle keräämänsä datan perusteella toimenpiteitä, joilla lisätään kiinteistön energiatehokkuutta ja varmistetaan, että kiinteistön arvo säilyy jatkossakin. Palvelu maksaa itsensä takaisin energia- ja huoltokustannuksissa sekä asumismukavuudessa.

Bitfactor toteutti ratkaisun, joka välittää ja yhdenmukaistaa eri lähteistä tulevaa sensoreiden tuottamaa dataa, jota hyödynnetään ja esitetään mm. asukkaiden sekä taloyhtiöiden käyttöliittymissä. Nordkapp on ollut mukana kehittämässä asiakkaan asiointipolkua sekä uusien käyttöliittymien visualisointia ja toiminnallisuuksia.

Tutustu palveluun:

Asukasdemo Raporttidemo

Tulokset lanseerauksen jälkeen

Palvelun piirissä 14 000 asuntoa
Keskimääräinen säästö + 10 % vuodessa
Sovelluksen ladanneista 78 % käyttää sovellusta aktiivisesti

“Kyseessä on täysin uudentyyppinen asumisen palvelu, joka skaalautuu helposti. Sensoreiden asentaminen onnistuu minuuteissa eikä vaadi asukkaalta toimenpiteitä. Mittaustulosten lisäksi halusimme ottaa asukkaan palautteen mukaan asumismukavuuden parantamiseen.”

Anne Salonen
Kehityspäällikkö, Fortum

“Lämpötila on tasaisempi eikä patterin termostaattia tarvitse enää säätää edestakaisin, kuten aiemmin.”

Asukas Espoosta

“Saa tietoa huoneiston todellisesta lämpötilasta joka päivä, myöskin taloyhtiön keskiarvosta. Tämän vuoksi taloyhtiön edustaja saanut tietoa ja lämpötilaa korjattu.”

Asukas asiakastyytyväisyyskyselyssä