illustration
Työmme

VR — kohti entistä parempaa asiakaskokemusta ja liiketoimintaa

Loihde Factorin ammattilaiset suunnittelivat ja toteuttivat VR:lle big data - ja data-analytiikka-alustan, joka toimii pohjana entistä paremmalle asiakaskokemukselle ja syvemmälle liiketoimintaymmärrykselle.

Haaste

Kilpailu tavara- ja matkustajaliikenteessä on kovaa ja pärjätäkseen kilpailussa palveluntarjoajien on kyettävä tunnistamaan asiakkaiden tarpeet yhä nopeammin ja paremmin – automaattisesti ja ennakoivasti. Esimerkiksi ostamisen helppous ja personoitu asiakaskokemus ovat keskeisiä kilpailutekijöitä, ja niiden merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. VR kehittää tuotteitaan, hinnoitteluaan ja kanta-asiakasohjelmaansa datan perusteella.

Asiakaskokemuksen parantamisen lisäksi reaaliaikaista ja tarkempaa tietoa tarvittiin myös johtamiseen ja toiminnan ohjaamiseen. Jotta päätöksiä pystytään tekemään riittävällä nopeudella ja tietoon pohjautuen, on datan virrattava viiveettä ja saumattomasti eri lähteistä. Näin mahdollistetaan esimerkiksi kaluston käytön optimointi entistä tarkemman asiakasryhmäkohtaisen ennusteen pohjalta. Lisäksi VR halusi kasvattaa lisäpalveluiden myyntiä kohdentamalla oikeita tuotteita oikeille asiakkaille ja arvioimalla oston todennäköisyyttä datan perusteella.

illustration

Ratkaisu

Ratkaisu sisälsi perinteisen business intelligence -järjestelmän sekä alustan digitaalisten palveluiden analytiikkaan ja rajapintakehitykseen. Näin mahdollistettiin myös VR:n verkko- ja mobiilisovellusten käyttökokemuksen personointi sekä tiedon hyödyntäminen paremmin markkinoinnin automaatiossa. VR:lle suunnitellulla ja toteutetulla kokonaisuudella ratkaistiin datan rikastamisen haasteet yhdessä Suomen suurimmista verkkokaupoista. 

Edistyneet analytiikkatyökalut tekevät myös VR:n data scientistien työstä miellyttävää ja tehokasta. Järjestelmässä hyödynnetään AWS-pilvipalvelua ja Snowflake-tietovarastoa. Tietovarastoon kootaan dataa eri järjestelmistä mukaan lukien esimerkiksi verkkokauppa, VR Mobiili, junien kulkutiedot ja konduktöörien sovellus. Tieto virtaa eri lähteistä täysin automaattisesti ja lähes reaaliaikaisesti, mikä mahdollistaa ajantasaisen tiedon hyödyntämisen päivittäisissä liiketoimintapäätöksissä. 

Haluatko kuulla lisää?

Olli Lindroos
Business Director, Digital Services