illustration
Työmme

Vastuu Group — oma data käyttöön työnhaussa

Kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan jatkuvaa oppimista ja kohtaantoa parannetaan datan avulla.

Loihde Factorin ammattilaiset suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä Vastuu Groupin ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa Luotettava Työntekijä -palvelupilotin. Palvelu hyödyntää MyData-kyvykkyyksiä. Varmennetun datan avulla ratkaistaan rekrytoinnin ja työsuhteen hallinnan pullonkaulat.

Sidosryhmätyön avulla tunnistettiin tärkeimmät toimijat ja heidän keskeisimmät haasteet

Loppukäyttäjien kipukohtien tunnistaminen ei yksin riitä. Täytyy ymmärtää, mistä haasteet johtuvat, jotta voidaan suunnitella aidosti käyttäjää auttavaa ratkaisua. Kohderyhmän ja kontekstin tuntemuksella varmistetaan, että lopputulos palvelee käyttäjää mahdollisimman hyvin arjessa.


Bitfactor konseptoi yhdessä Vastuu Groupin ja muun verkoston kanssa Luotettava Työntekijä -palvelun. Työkaluina käytettiin osallistavia työpajoja ja alan toimijoiden haastatteluja. Bitfactor fasilitoi työpajat ja auttoi kiteyttämään niiden tärkeimmät havainnot.

Lataa case-kuvaus

Luotettava Työntekijä -palvelu konkretisoitui Loihde Factorin rakentamaan prototyyppiin

Luotettava Työntekijä -palvelusta haluttiin tehdä kokonaisvaltainen ja toimiva kaikissa eri elämäntilanteissa. Loihde Factor hyödynsi palvelumuotoilussa tarveprofiileja ja käyttäjäpolkuja, jotka rakennettiin ilmiökartan ja työpajojen pohjalta.

Sparraava toteutuskumppani on tärkeä ohjelmistokehityksen onnistumisen näkökulmasta. 

“Arvostan suuresti sitä, että Loihde Factor haastoi meitä sopivasti hankkeen aikana. He eivät tehneet pelkästään sitä, mitä me pyysimme, vaan heidän asiantuntijat haastoivat meidän ajatuksia ja tekemisiä. Sen ansiosta säästimme kustannuksissa pidemmässä juoksussa”, Vastuu Groupin  Business Owner Petri Tuomela kiittelee.

Työpajojen avulla huomattiin nopeasti, että varmennetun datan avulla ratkaistaan suurin osa tunnistetuista haasteista. MyData-kyvykkyyksien avulla työnantajilla olisi tulevaisuudessa automaattisesti päivittyvät tiedot työntekijöistään, työntekijöiden omalla luvituksella.

MyData-kyvykkyyksien avulla myös työnhakijoiden tekemää manuaalista työtä työnhaun aikana voidaan vähentää. Lisäksi datan avulla voitaisiin auttaa työnhakijoita oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa.

Haluatko lisätietoja? Lataa case-kuvaus

Case-kuvauksessa kerromme tarkemmin Luotettava Työntekijä -palvelun konseptoinnista ja prototyypin rakentamisesta. Lue lisää muun muassa näistä aiheista:

  • Mitä MyData-kyvykkyyksillä tarkoitetaan ja miten niitä voi soveltaa eri työelämäpalveluissa?
  • Miten varmennetulla datalla parannetaan kohtaantoa ja jatkuvaa oppimista, ja millaisia vaikutuksia sillä on?
  • Mitä vastaavien työelämäpalveluiden konseptoinnissa on hyvä ottaa huomioon?
  • Miten varmistetaan, että vastaavien palveluiden prototyypistä saadaan onnistunut?
  • Miten palveluita voi pilotoida?
Olen tykännyt työskennellä Loihde Factorin kanssa. Minulla oli koko ajan tunne siitä, että he ovat hankkeessa aidosti mukana koko sydämellään. Tunsin, että he haluavat edistää oikeita asioita ja ratkoa oikeita ongelmia, sekä olla mukana yhteiskunnallisesti vaikuttavassa hankkeessa. Suosittelisin Loihde Factoria vastaavanlaisiin hankkeisiin. Petri Tuomela, Business Owner, Vastuu Group

Lataa Vastuu Group case-kuvaus

Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.

Haluatko kuulla lisää?

Olli Lindroos
Business Director, Digital Services