illustration
Työmme

UROS — yhdessä luodusta Design Systemistä hyötyy koko organisaatio

Teknologiayhtiö UROS halusi luoda designlähtöisen kulttuurin ja nostaa asiakaskeskeisen ajattelun keskiöön tukemaan tuotekehitystään. Designlähtöisen kulttuurin luominen aloitettiin Design Systemin rakentamisesta yhdessä Loihde Factorin kanssa. Tuloksena julkaistiin kattava Design System, jota käyttävät kaikki tuotekehitystiimit.

Nopeasti kasvanut UROS luo moderneja IoT-ratkaisuja. Organisaation kehittyessä ja tuoteportfolion laajentuessa asiakaslähtöinen ajattelu on noussut yhä tärkeämpään rooliin. Yhtiöllä oli visio koko organisaation designlähtöisestä kulttuurista, jonka rakentaminen lähti liikkeelle lähtötason, mahdollisuuksien ja kehityskohteiden ymmärtämisestä. Aluksi Loihde Factor toteutti designin valmiustasotutkimuksen, joka auttoi yritystä ymmärtämään nykytilanteen sekä konkreettiset keinot designin entistä parempaan hyödyntämiseen niin palvelujen suunnittelussa kuin sisäisten toimintojen kehittämisessäkin.

Valmiustasotutkimuksesta saatujen tietojen pohjalta suunnitelmaa alettiin toteuttaa ja UROS lähti rakentamaan Design Systemiä yhdessä Loihde Factorin kanssa.

illustration

Design System on ohjeisto, joka auttaa varmistamaan yhdenmukaisen käyttö- ja asiakaskokemuksen kaikissa yrityksen tai organisaation kontaktipisteissä. Se koostuu tiedosta, ohjeista ja komponenteista, joita eri työntekijät voivat käyttää osana työtään. Design System on laajempi kuin brand book tai brändiohje ja vastaa käyttökokemuksen kehittämisen tarpeisiin. Design System -kirjastoja on käytetty pitkään erityisesti digitaalisten palveluiden suunnittelussa.

Design System syntyi yhteistyössä Loihde Factorin kanssa

Loihde Factorilaisten ja uroslaisten projektitiimi aloitti työn laajalla tarvekartoituksella. Selvitettiin muun muassa minkälaisia komponentteja ja tapoja tehdä käyttöliittymiä eri projekteissa on ja miten tekemistä voitaisiin yhdenmukaistaa ja nopeuttaa Design System -kirjaston avulla. Kehitystyöhön osallistettiin koko tuotekehitysorganisaatio aina kehittäjistä projektien vetäjiin. Lisäksi tukea ja sitoutumista Design System -työhön haettiin myös tuotekehitysorganisaation ulkopuolelta. 

Tuloksena julkaistiin kattava Design System, joka sisältää väri-, ikoni- ja fonttimäärittelyt käyttöliittymille sekä komponentteja ja suunnittelumalleja, kuten navigaatioita ja taulukoita, erilaisiin toteutuksiin. Design System -kirjastoa käyttävät kaikki tuotekehitystiimit.

Design Systemillä on muitakin hyviä puolia kuin asiakaskokemuksen yhdenmukaisuus. Se auttaa kehittäjien työtä ja säästää näin aikaa, kun esimerkiksi kaikkia komponentteja ei tarvitse suunnitella ja toteuttaa alusta asti, vaan kehityksessä käytetään valmiita elementtejä. UROS kehittää jatkuvasti uusia palveluita. Tuotekehitysprosesseja on meneillään useita, joten Design System -kirjaston edut realisoituvat nopeasti.

Design Systemin suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi Loihde Factorin ammattilaiset ovat olleet laajalti mukana myös yhtiön tuotekehityksessä muun muassa UROS Sensen, UROS Flown ja pian julkaistavan UROS Liven osalta.

Haluatko kuulla lisää?