illustration
Työmme

The Qt Company — vaikuttava visuaalinen ilme

Loihde Factor auttoi Qt:n ohjelmistojen visuaalisen ilmeen selkeyttämisessä ja raikastamisessa.

Haaste

Qt on alustariippumaton ohjelmistojen ja graafisten käyttöliittymien kehitysympäristö. Se tarjoaa ohjelmistojen kehittäjille edistyneitä ja tehokkaita työkaluja esimerkiksi intuitiivisten käyttöliittymien ja sovellusten luomiseen. Qt:n kehittämisestä vastaa The Qt Company.

Samalla alalla kilpailee useita tunnettuja, kansainvälisiä suuryrityksiä, joiden joukosta erottuminen vaatii paljon myös designilta. Yritys halusi luoda sovelluksilleen tunnistettavan, raikkaan ja selkeän visuaalisen ilmeen, joka ei jää kovatasoisten kilpailijoiden varjoon.

Ratkaisu

Loihde Factorin ammattilaiset maalasivat Qt:n ohjelmistoille värimaailman ja suunnittelivat tyylikkäitä kuvakkeita, jotka tekevät niistä helposti lähestyttäviä ja tunnistettavia. Qt:n brändin sanoma ja haluttu viesti visuaaliselle ilmeelle toimivat pohjana suunnittelutyölle. Visuaalisen ilmeen ansiosta The Qt Companyn laajan tuoteperheen jäsenet kuuluvat selkeämmin yhteen. Uudistus auttaa the Qt Companya ottamaan paikkansa tunnistettuna kansainvälisenä toimijana.

Qt:n eri työkalujen kirjo on laaja, joten tarjontaan haettiin aluksi selkeyttä designin keinoin. Ohjelmistot jaettiin kolmeen päätasoon, joista jokaiselle suunniteltiin oma kuvakkeensa ja tunnusvärinsä. Muut sovellukset jaoteltiin päätasojen alle ja niille suunniteltiin myös omat kuvakkeet, joiden tuore värimaailma ja tyyli puhuvat samaa kieltä päätason ohjelmistojen kanssa. Lisäksi ohjelmistojen eri toimintojen käytettävyyttä parannettiin suunnittelemalla niille omat kuvakkeet. Asiantuntijamme laati Qt:lle myös ohjeiston, jonka avulla The Qt Company voi seurata samaa visuaalista tyyliä myös tulevissa projekteissaan.

Haluatko kuulla lisää?

Olli Lindroos
Business Director, Digital Services