illustration
Työmme

SATO — perusta tiedolla johdetulle, asiakaskeskeiselle yhtiölle

SATO valitsi Loihde Factorin rakentamaan tiedolla johdettua, asiakaskeskeistä SATOa. Matkan ensimmäinen vaihe oli tiedolla johtamisen perustan luominen.

"Tiedon merkitys liiketoiminnan tekemisessä on kasvanut merkittävästi, joten meidän oli tehtävä jotain epävakaalle data-alustalle ja tuotava suunnitelmallisuutta datan hyödyntämiseen", toteaa Henna Laaksonen. Henna luotsaa SATOn datan ja analytiikan kehitystiimiä ja kuvailee tilannetta ennen projektia. “Vanhanaikainen teknologia, hitaus ja useat virhetilanteet aiheuttivat muun muassa sen, että liiketoiminta joutui useimmiten elämään vanhan datan varassa”. SATOn oli kriittistä saada vakautettua tilanne modernimpiin ratkaisuihin.

SATO valitsi Loihde Factorin rakentamaan tiedolla johdettua, asiakaskeskeistä SATOa. Matkan ensimmäinen vaihe oli tiedolla johtamisen perustan luominen.

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. Yhtiön tavoitteena on rakentaa kukoistavia ja elinvoimaisia kaupunkeja ja naapurustoja, joissa ihmiset voivat hyvin. SATO kehittää palveluitaan asiakas ensin -mentaliteetilla ja pyrkii kohti prosessien automatisointia ja tehokkaampaa kiinteistöhuoltoa ja -hallintaa. Yhtiö on jo ottanut käyttöön dataohjautuvia toimintatapoja, joita satolaiset halusivat nyt laajentaa ja sujuvoittaa.

Moderni data-alusta suunniteltiin yhteistyössä

Loihde Factor muodosti SATOn kanssa tiimin, joka lähti rakentamaan tiedolla johtamisen perustaa. Tiimi kokosi yhtiön eri liiketoimintojen osaajat työpajoihin selkeyttämään kokonaiskuvaa nykytilanteesta, datan hyödyntämistä, vallitsevista ongelmista ja niiden taustalla piilevistä syistä. Ongelmakentän ymmärryksen myötä tiimi suunnitteli vision datan roolille yhtiössä ja datan hyödyntämisen mahdollisuudet eri liiketoiminnoille. Näin syntyivät suuntaviivat asiakaskeskeiselle ja tiedolla johdetulle SATOlle.

Tietovarastointi- ja raportointiratkaisun päivittäminen oli yksi yhtiön selkeistä tarpeista. Lataukset epäonnistuivat usein erilaisten virhetilanteiden takia, eikä raskaita ajoja pystytty ajamaan uudelleen työpäivän aikana. Liiketoiminnan luotto käytettävään dataan horjui, koska data oli puutteellista ja vanhaa. Liiketoiminnan sujumisen vuoksi oli pakko tehdä muutoksia. Loihde Factorin tiimi suunnitteli ja toteutti SATOlle Azure-pohjaisen pilvialustan Snowflake-tietovarastolla. Näin korvattiin aiempi hajautunut tietovarastointi yhdellä automaattisesti pilvessä skaalautuvalla data-alustalla.

Henna Laaksonen kertoo projektin ensimmäisen vaiheen tuloksista: "Nyt ollaan päästy kehittämään sen sijaan että vahdittaisiin, toimiiko alusta vai ei." Yhtiön tekninen perusta on nyt stabiili ja tiimit voivat edetä entistä älykkäämpään tiedolla johtamiseen. SATOn kehitys on vauhdittunut usealla alueella. Yhtiö soveltaa jatkuvasti kehittyneempää analytiikkaa suurempaan ja monipuolisempaan datamäärään. SATO on ottanut data- ja analytiikkaympäristön vakauttamisella ensimmäiset askeleet kohti edistyksellistä analytiikkaa. Yhteistyö Loihde Factorin kanssa jatkuu ja analytiikan roadmap täyttyy vauhdikkaasti.

Ulkopuolinen apu voi selkeyttää kokonaiskuvaa

Nopeasti modernisoituvassa kilpailukentässä on kriittistä, että yhtiön resurssit saadaan käytettyä oikein. Yritykset investoivat paljon osaaviin kehitystiimeihin, mutta usein tekniset perusongelmat vievät merkittävästi arvokasta aikaa ja henkisiä voimavaroja. Loihde Factorin tiimeillä on kokemusta tällaisista muutoksen hetkistä. Ulkopuoliset kokemukset voi tiivistää kehitysongelmat hallittaviin kokonaisuuksiin, tuoda uusia näkökulmia kehitysnäkymiin, vauhdittaa muutosta ja vapauttaa resursseja uuden kehittämiseen.

Haluatko kuulla, kuinka Loihde Factorin tiimit ovat selkeyttäneet erilaisia datan ja analytiikan kehityspolkuja? Kenties sellaisia, mitä sinulla on edessäsi? Ota yhteyttä ja sovitaan juttutuokio.

Haluatko kuulla lisää?

Kari Kujala
Business Development & Sales