illustration
Työmme

Medanets — sovellus, joka pelastaa ihmishenkiä

Medanets-mobiilisovellus on tärkeä apuväline terveydenhuollon ammattilaisille. Sovelluksen sydämessä on potilastietojen nopea kirjaus sekä hoidon kannalta oleellisten tietojen tarkastelu heti potilaan vierellä, minkä ansiosta potilas saa rivakammin tarvitsemaansa hoitoa.

Haaste

Potilaiden hoidossa on elintärkeää, että potilastiedot ovat ajantasaiset ja jokaisen hoitoon osallistuvan ammattilaisen nähtävillä. Monin paikoin vakiintuneena tapana on ollut kirjata uudet havainnot ja mittaustulokset — kuten peruselintoiminnot — ensin paperille ja myöhemmin uudelleen sähköiseen potilasjärjestelmään. Manuaalinen tiedonsiirto aiheuttaa kuitenkin inhimillisiä virheitä ja kuluttaa arvokasta hoitoaikaa, joka voitaisiin viettää potilaan vierellä. Lisäksi tällä tavoin lääkärillä ja hoitajilla ei aina ole käytössään viimeisimpiä tietoja tehdessään hoitoon liittyviä päätöksiä.

illustration

Tulokset

Ratkaisun piirissäsairaalaa
Sovelluksen käyttäjinäterveydenhuollon ammattilaista
Keskimääräinen aikasäästökuukaudessa

Medanets ymmärsi hyvin terveydenhuollon ammattilaisten tuskan. Haluna oli lievittää kipukohtia kehittämällä tehokkaampi, tarkempi ja turvallisempi tapa kirjata ja tarkkailla potilaan tietoja paikasta riippumatta. Tällöin mahdollisiin haittatapahtumiin ja potilasvahinkojen aiheuttajiin pystytään reagoimaan nopeammin.

Lisäplussana oli ajatus siitä, että terveydenhuollon ammattilaisten työtyytyväisyyttä saadaan nostettua, kun rutiinitehtävät automatisoidaan ja aikaa vapautuu potilaan hoitoon. Kertakirjaamisen taktiikalla myös inhimilliset virheet minimoituvat ja hoidon laatu paranee.

Ratkaisu

Syntyi mobiilisovellus, joka on levinnyt käyttöön jo laajalle.

Yksi ratkaisun antimista on EWS- eli Early Warning Score -toiminnallisuus, jonka avulla potilaan voinnin heikentyminen voidaan havaita ajoissa. Hoitaja kirjaa mobiilisovelluksella potilaan tiedot heti potilaan vierellä ja näkee tiedon sekä varoitukset potilaan tilassa tapahtuvista muutoksista välittömästi. Tämän ansiosta voidaan ryhtyä toimeen heti tarpeen vaatiessa. Sovellus on kirjaimellisesti auttanut pelastamaan ihmishenkiä.

Medanets tuo myös helpotusta hoitoalaa kroonisesti vaivaavaan resurssipulaan. Kun potilaiden tiedot kirjataan älypuhelimen avulla suoraan sähköiseen potilastietojärjestelmään, manuaalinen tiedonsiirto voidaan jättää kokonaan pois, jolloin aikaa jää enemmän tärkeimpään eli potilastyöhön.

Medanetsin ja Loihde Factorin yhteistyönä mobiilisovelluksesta tehtiin uusi versio vuonna 2019. Tarkoituksena oli visualisoida datasta saatava elintärkeä tieto entistäkin paremmin. Samalla sovelluksen käytettävyyttä parannettiin käyttäjiltä kerätyn palautteen perusteella.

Haluatko kuulla lisää?

Olli Lindroos
Business Director, Digital Services