illustration
Blogitekstejä

Miksi yritykset tarvitsevat strategian metaversumiin?

Metaversumi koostuu useista virtuaalisista alustoista, lokaatioista ja interaktiiviseen digitaalisuuteen perustuvista kehitysaskelista, joissa yritykset ja muut toimijat luovat tilallisia, elämyksellisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia toimintaansa. Vaikka metaversumin kehitys on vielä alkutaipaleella, yritysten on tärkeää pohtia virtuaalisen ulottuvuuden vaikutusta liiketoimintaansa. Stereoscapen Karoliina Leisti ja Loihde Factorin Virpi Vaittinen pohtivat meta-strategian rakentamista eri näkökulmista.

Mikä meta-strategia?

Vaikka metaversumista usein puhutaan teknologisena murroksena, on hyvä muistaa, että metaversumia tehdään ihmisille. Kohtaaminen, yhteisöt ja jaetut kokemukset ovat metaversumin ytimessä. Millaista näkyvyyttä yritykset tavoittelevat metaversumissa? Kenelle palveluja ja viestejä suunnataan, ja millä alustoilla ollaan läsnä? Onko tarkoitus puhutella olemassa olevia vai tulevia asiakkaita, vai kasvattaa tai tehostaa liiketoimintaa?

Meta-strategiaa tarvitaan paitsi sopivien alustojen ja kanavien valintaan, myös fyysisten ja virtuaalisten asiakaspintojen saumattomaan integrointiin. Jos metaversumia ajatellaan laajemmin yritysten virtuaalisena ulottuvuutena, strategiaa tulee pohtia paitsi markkinoinnin ja viestinnän näkökulmista, myös virtuaalisen oppimisen ja tuotannon tehostamisen kannalta, ja virtuaalisten tuotteiden eli assettien, ja jaettujen elämysten alustana ja myyntikanavana. 

Mitä metaversumi tarjoaa yrityksille? 

Internetin virtuaalisesta ulottuvuudesta on jo näkyvissä erilaisia trendejä ja käyttötapoja. Kryptovaluutat ja NFT:t ovat monille tuttuja kuluttajapuolelta. Kansainväliset yritykset ostavat metaversumialustoilta kiinteistöjä rakentaakseen uusia markkinointi- ja myyntikanavia, kun taas B2B- ja teollisuuspuolella johtavat suuryritykset virtualisoivat prosessejaan esimerkiksi tuotannon ja koulutuksen osalta. Metaversumi tarjoaa yhtä lailla alustoja ja mahdollisuuksia myös julkisten palvelujen tehostamiseksi. 

Markkinoijille metaversumi tarjoaa uudenlaisia asiakaskohtaamisia ja -elämyksiä, näkyvyyttä, ja kanavan viestimiseen uuden kuluttajasukupolven kanssa. Kuten internetin aiemmatkin mullistukset, myös metaversumi tuottaa aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Metaversumialustoja rakentavat teknologiayritykset myyvät yrityksille ja yksityishenkilöille virtuaalista maata ja kiinteistöjä, kansainväliset muotibrändit myyvät peleissä käytettäville avatareille digitaalisia vaatteita, ja yritykset luovat asiakkailleen ja henkilöstölleen uudenlaisia virtuaalisia kohtaamispaikkoja.

Metaversumin edelläkävijät

Metaversumin etujoukoissa korostuvat B2C-toimialat ja -brändit. Muun muassa muoti-, media-, urheilu-, elintarvike-, vähittäiskauppa- ja kuluttajateknologiasektorien edustajat ovat olleet aikaisin liikkeellä tunnustelemassa metaversumin liiketoimintamahdollisuuksia. 

Luksusbrändeistä esimerkiksi Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci ja Burberry hakevat uusia tapoja esitellä tuotteitaan ja tavoittaa uusia yleisöjä metaversumissa. Balenciaga myy virtuaalisia vaatteita Fortniten pelaajille, kun taas Gucci, Adidas, Nike ja Burberry ovat ostaneet virtuaalista maata Sandbox-alustalta. Gucci suunnittelee Sandboxiin Vault-kauppansa interaktiivista jatketta, joka tarjoaa kuratoituja kokoelmia ja vintagea. Adidas puolestaan aikoo käyttää Sandboxia kokemuksellisena markkinointikanavana, jossa paitsi esitellään NFT-kokoelmia ja eksklusiivista brändisisältöä, myös myydään fyysisiä tuotteita. Maailman suurin vähittäiskauppaketju Walmart suunnittelee metaversumiin omaa virtuaalivaluuttaa ja NFT-kokoelmaa

Kuluttajarajapinnan yritykset eivät kuitenkaan ole yksin liikkeellä. Myös teollisuus ja B2B-sektorit näkevät mahdollisuuksia internetin uudessa ulottuvuudessa. Esimerkiksi tilintarkastusyritys PriceWaterHouseCoopersin Hong Kongin sivuliike on ostanut maata Sandboxista, tavoitteenaan löytää metaversumista uusia liiketoimintamalleja ja uusia tapoja olla yhteydessä asiakkaisiinsa. Teknologiayritykset puolestaan investoivat paitsi metaversumin alustojen rakentamiseen, myös metaversumin tuomiin markkinointimahdollisuuksiin. Esimerkiksi Samsung on ostanut Decentralandista New Yorkin lippulaivakauppansa pohjalta suunnitellun virtuaalisen tilan, jossa käyttäjät voivat kokeilla Samsungin tuotteita, pelata tai seurata muita tapahtumia

Mitä yhteistä on Lady Gagalla, Snoop Doggilla ja Paris Hiltonilla? 

Myös yhä useampi globaali julkisuuden henkilö on vahvasti läsnä metaversumissa. Lady Gaga on julkaissut musiikkia VR-rytmipeli Beat Saberiin. Paris Hilton on ostanut Roblox-pelin sisältä saaren, jonne on luotu virtuaalinen versio hänen Beverly Hillsin kiinteistöstään. Maksua vastaan käyttäjät voivat tutustua saareen esimerkiksi virtuaalisella vesiskootteriajelulla. Snoop Dogg puolestaan rakensi virtuaalisen huvilansa Sandbox-alustalle. Snoopverse-nimellä kulkeva metaversumi toimii artistin digitaalisen presenssin jatkeena ja paikkana, jossa hän on järjestänyt konsertteja, yksityisjuhlia, ja muita tapahtumia. VIP-lippujen hinnat Snoopin virtuaalisiin tapahtumiin ovat hiponeet 6000 dollaria, ja artistia fanittava NFT-keräilijä osti virtuaalisen tontin idolinsa naapurista 450,000 dollarin hintaan

Metaversumi on uusi kohtaamispaikka, toimintatapa ja -kanava

Sosiaalinen kohtaaminen virtuaalimaailmassa on yksi metaversumin keskeisistä ajatuksista. Pelimaailmassa paljon aikaa viettäneille sukupolville ajatus virtuaalisesta maailmasta fyysisen jatkeena tuntuu luontevalta, kun taas varttuneemmissa sukupolvissa ajatus saattaa herättää skeptisyyttä ja vastarintaa. Mitä lisäarvoa tilallinen ulottuvuus voi tuoda internetiin ja sen jo olemassa oleviin sosiaalisiin verkostoihin? 

On tärkeää muistaa, että metaversumista tai virtualisaatiosta ei suinkaan povata korviketta fyysiselle todellisuudelle, vaan sitä rakennetaan nimenomaan vaihtoehtoiseksi kanavaksi, jo olemassa olevien kanavien ja toimintatapojen rinnalle. Metaversumi muodostuu siis paitsi kuluttajille suunnatuista, viihteellisemmistä alustoista, myös yhtä lailla koulutuksen ja teollisuuden tehostamiseen pyrkivistä tavoista valjastaa uusia interaktiivisia teknologioita hyötykäyttöön. 

Kokemus meta-strategian keskiössä

Pandemian aikana sekä työ, vapaa-aika että kuluttaminen siirtyivät vahvasti online-ympäristöön. Työskentelytavat muuttuivat ja etätyöskentely saatiin toimimaan laajamittaisesti. Oppimisen ja uusien toimintatapojen omaksumisen myötä myös ihmisten vaatimustaso erilaisten online-palvelujen suhteen on kasvanut: myös B2B-maailmassa odotetaan nyt helppokäyttöisyyttä, sujuvuutta ja elämyksellisyyttä. Kokemuksellisuus auttaa erottautumaan kiristyvässä kilpailussa: viihteellisyys, tarinat ja immersiiviset elämykset houkuttelevat. 

Myös oppimistavoissa on tapahtunut murros. Interaktiivisuuden, pelillisyyden ja virtuaalitilojen hyödyntäminen on yleistynyt varsinkin sellaisissa koulutuksissa, joissa virtuaalitodellisuus mahdollistaa fyysistä maailmaa turvallisemman tai tehokkaamman simuloinnin. Virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty jo laajasti muun muassa kirurgien, astronauttien ja pilottien turvallisessa kouluttamisessa, turvallisuuskoulutuksissa ja erilaisten teollisten prosessien tehostamisessa.

Liiketoiminnan virtualisointi on osa meta-strategiaa

Metaversumin mahdollistavat teknologiat VR:stä 5G:hen tuovat uusien markkinointi- ja kohtaamiskanavien ohella myös mahdollisuuden päivittää ja tehostaa yritysten palveluja, prosesseja ja toimintatapoja. Kun meta-strategiaa mietitään nimenomaan yrityksen toimintojen tehostamisen kannalta, ensimmäinen askel on tutkia, kokeilla ja päättää, mitkä toiminnot virtualisoidaan, ja minkälainen liiketoiminnallinen tai operatiivinen hyöty siitä seuraa yritykselle tai sen asiakkaalle. Virtualisaatio voi tuoda mitattavia hyötyjä esimerkiksi nopeampana oppimisena tai työskentelynä, vähempinä virheinä tai asiakkaan syvempänä sitoutumisena. 

“Osa yrityksistä on jo pitkällä virtuaalisten ratkaisujen kehittämisessä. Virtualisaation hyötyjä ei tarvitse perustella heille, koska ne ovat jo selviä.”
Karoliina Leisti
Head of Customer Success, Stereoscape

Sekä kansainväliset että kotimaiset yritykset ovat hyvinkin erilaisissa vaiheissa omilla virtualisaatiopoluillaan. Toisille virtuaalitodellisuudessa kouluttaminen tai lisätyn todellisuuden (AR) hyödyntäminen on arkipäivää, kun toiset ovat vasta tutustumassa metaversumin mahdollisuuksiin. Menestystarinoita virtuaaliteknologioiden hyödyntämisessä alkaa kertyä paitsi myynnin ja markkinoinnin saralta, myös tuotannossa, huollossa, koulutuksessa ja perehdyttämisessä. 

Suomalaisista yrityksistä esimerkiksi Valmet on hyödyntänyt lisättyä todellisuutta laitteiden ja prosessiensa esittelyyn, kun taas Hitachi Hi-Tech Analytical Science on luonut lisättyä todellisuutta hyödyntävän huolto-ohjeistuksen, jonka avulla virtuaaliteknologioiden hyötyjä esitellään myös laajemmin globaalin organisaation sisällä.

Henkilöstön innostuminen avain onnistuneeseen meta-strategiaan

Teknologian yhä kiihtyvämpi kehitystahti, odottamattomat maailman tapahtumat ja muutokset toimintaympäristössä luovat jatkuvaa muutospainetta ja vaativat sekä yrityksiltä että yksilöiltä valtavaa joustavuutta ja resilienssiä. Joskus hienot ja käyttökelpoiset kehitysmahdollisuudet jäävät ottamatta haltuun, koska muutosprosessissa ei ole riittävästi huomioitu henkilökunnan kouluttamista ja sitouttamista uusiin toimintatapoihin. Jokainen yritys on uniikki kokonaisuutensa, mutta kaikki yritykset koostuvat ihmisistä. Siksi myös meta-strategian keskiössä on lopulta ihminen: sekä loppukäyttäjänä, että osana metaversumia hyödyntävää yritystä. 

Meta-strategian suunnittelussa on otettava huomioon paitsi liiketoiminnalliset että teknologiset mahdollisuudet, myös uusien teknologioiden käyttöön ottamiseen liittyvät inhimilliset toiveet, pelot ja haasteet. Miten työntekijät saadaan innostumaan uusista mahdollisuuksista? Miten heidät saa parhaiten mukaan jo muutosten suunnitteluvaiheessa?

Kyberturvallisuus metaversumissa

Mitä enemmän yritysten toimintaa viedään digitaaliseen, internet-pohjaiseen maailmaan, sitä tärkeämmäksi kysymys kyber- ja tietoturvallisuudesta muodostuu. Kyberturvallisuus on yksi metaversumin suurista haasteista, ja virtualisoitujen prosessien turvaamisen ja jakamisen eri lokaatioiden välillä globaalisti tulisi kuulua olennaisena osana yritysten meta-strategiaan. Luotetaanko virtualisoinnissa toisten rakentamiin alustoihin ja ratkaisuihin, vai löytyykö yrityksistä osaamista omien ratkaisujen kehittämiseen? Tietoturvallisuuden takia olisi hyvä, että yrityksillä olisi mahdollisimman suuri osuus myös datan jakamisen hallinnasta. 

Muutos ja tulevaisuus: uhka vai mahdollisuus?

Metaversumi konseptina saattaa herättää voimakkaitakin tunteita sekä puolesta että vastaan. Aiemmin hyväksi todetut toimintatavat kantavat tiettyyn pisteeseen, mutta katse on samalla suunnattava myös tulevan rakentamiseen. Miten yrityksesi asennoituu tulevaisuuteen? Tehdäänkö rohkeita kokeiluja ja opitaan virheistä? Vai nojataanko toiveikkaasti vanhaan ja tuttuun? 

Virtualisaatioon valmistautuminen muistuttaa siirtymää digitalisaatioon. Murros vaatii uudenlaista, rohkeaa ajattelua: nyt jatketaan siitä, mihin digitalisoinnissa päästiin. Kuluttajien ja asiakkaiden vaatimustaso on kasvanut, ja toisaalta sekä monikanavaisuus että virtuaalitilojen sosiaalinen käyttö useamman käyttäjän toimesta ovat muuttuneet arkipäiväisiksi. Muutokseen voi lähteä mukaan monella tavalla: kokeilemalla, pilotoimalla ja tutustumalla uuteen toimintaympäristöön. 

Alustojen, teknologioiden, käyttäjätottumusten ja kilpailutilanteen kehittyessä varmaa on ainoastaan se, että kuten muutkin teknologian kehitykseen perustuvat mullistukset, myös metaversumi tulee jättämään jotkut jälkeen, toisten löytäessä sieltä uusia mahdollisuuksia. Kumpaan joukkoon sinun yrityksesi kuuluu? Strategisen suunnittelun aika on nyt, ennen kuin virtuaalitodellisuuden parhaat tontit on myyty kilpailijoille. 

8 askelta yritysten meta-strategian suunnitteluun

1. Minkälaisia hyötyjä metaversumista haetaan? Markkinointia, myyntiä, brändin näkyvyyden lisäämistä, prosessien tehostamista, elämyksellistä koulutusta vai uusien asiakkaiden sitouttamista?

2. Mitkä palvelut, tuotteet prosessit tai käytännöt virtualisoidaan? Käyttökohteiden pilotointi ja hyötyjen mittaaminen indikoivat, minkälaisia kokonaisuuksia kannattaa lähteä rakentamaan.

3. Millä alustoilla on oltava läsnä ja miksi? Mitä kanavia ja alustoja omat asiakkaat käyttävät nyt ja tulevaisuudessa? Lähdetäänkö rakentamaan omaa alustaa, vai ostetaanko näkyvyyttä olemassa olevilta alustoilta?

4. Miten uudet digitaaliset kanavat ja palvelut kytkeytyvät yrityksen olemassa oleviin palveluihin? Käyttäjäkokemuksen sujuvuus ratkaisee.Miten fyysiset ja virtuaaliset palvelut integroidaan?  Onko kokemus yhtenäinen kanavalta ja alustalta toiselle?

5. Elämyksellisyyden lisäarvo: Mitä uutta ja positiivista virtuaalisuus ja tilallisuus tuovat asiakas- tai käyttäjäkokemukseen?

6. Saavutettavuus: Onko uusien kanavien käyttö tai prosessien käyttö tarpeeksi helppoa

7. Koulutus ja viestintä: Miten yritys viestii henkilöstölleen uusista kanavista ja toimintatavoista? Miten yritykset sitouttavat ja innostavat työntekijänsä muutokseen ja murrokseen?

8. Miten kyberturvallisuus otetaan huomioon ja varmistetaan

Äkkilähdöt metaversumiin

Kiinnostaako hyppy metaversumiin? Loihde ja Stereoscape järjestävät tutustumisretkiä virtuaaliseen ja laajennettuun todellisuuteen 31.5.-2.6. Kysy lisää ja varaa matkasi laittamalla viestiä Virpi Vaittiselle: virpi.vaittinen@loihdefactor.com

Lue aiheesta lisää:

Metaversumi tulee. Oletko valmis?

Mitä metaversumi tarkoittaa liiketoiminnan tulevaisuudelle? 

Haluatko kuulla lisää tästä aiheesta? Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.