illustration
Blogitekstejä

Hyvä työpaikka — parempi mieli

Miksi tulisin juuri Loihde Factorille? Miten eroatte muista alan toimijoista? Nämä aiheet nousevat esiin työssäni rekrytoijana lähes päivittäin.

Työpaikkaa vaihtaessa vaakakupissa painavat yhä enemmän yksilöllinen huomioiminen, arjen joustavuus sekä yhteisön tuki. Näistä asioista on Loihde Factorilla pidetty alusta asti hyvää huolta. Kaiken ytimessä on tiivis sekä toisiaan kannustava ja innostava porukka. Mielen hyvinvointi sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino on huomioitu myös Factorin työsuhde-eduissa. Tarjolla on yhteisten harrastusten lisäksi monipuolisia ja helposti lähestyttäviä mielen palveluita arjessa jaksamisen tueksi, uusimpana niistä Auntien palvelupaketit sekä lyhytterapiapalvelut Lyte:n kautta.

Kerroimme syyskuussa aloittavamme yhteistyön MIELI Suomen mielenterveys ry:n kanssa. MIELI ry on myöntänyt Loihde Factorille Hyvän mielen työpaikka® -merkin, josta saamme olla erityisen ylpeitä. MIELI ry:n sivuilla merkistä kerrotaan näin: “Hyvän mielen työpaikka -merkki on kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla. Se on myös arviointiväline, joka auttaa työpaikkoja arvioimaan, miten mielenterveys huomioidaan sekä suunnittelemaan, mitä tulisi vielä huomioida mielenterveyden edistämistyössä. Ennen kaikkea se on tunnustus siitä, että työpaikka täyttää mielenterveyden edistämisen minimikriteerit sekä sitoutuu mielenterveyden suunnitelmalliseen vahvistamiseen.” 

Miten näiden kriteerien täyttyminen sitten näkyy meillä käytännössä? Kysyimme työyhteisöltämme ja he vastasivat. 

Yksi suurimmista esille nousseista teemoista on yhteisöllisyys ja välittäminen. Vastausten perusteella olemme lämminhenkinen yhteisö, jossa puhalletaan yhteen hiileen ja aikaa vietetään yhdessä myös työajan ulkopuolella. 

“Tämä on aina ollut mulle paljon enemmän kuin työpaikka. Meidän porukan kanssa on ilo tehdä töitä ja myös viettää vapaa-aikaa yhdessä. Täällä on huippu työyhteisö, jossa tuetaan ja kannustetaan toisia.”

“Loihde Factorilla välitetään aidosti 💜 Ihmiset kohdataan ihmisinä ja heitä kuunnellaan, oli kyse sitten heidän hyvinvoinnistaan tai kiinnostuksen kohteistaan projekteissa.”

“Loihde Factor on omien kokemuksieni mukaan enemmänkin hyvin lämminhenkinen ja läheinen yhteisö kuin työpaikka.”

“Factorille on kiva tulla töihin, koska täällä on mukavia, toisiaan kunnioittavia ihmisiä sekä toimistolla että virtuaaliyhteyksien päässä.”

“Ilmapiiri on kannustava ja välitön, ihmiset ovat kiinnostuneita toisistaan ja innostuneita työstään. Kenen tahansa kanssa voi löytää itsensä mitä mielenkiintoisimmista keskusteluista aiheesta ja sen vierestä. Työkaverit ovat toki myös omien alojensa huippuammattilaisia, joilta oppii uutta ja saa tarvittaessa tukea ja sparrausta omaan työhön.”

Olen itsekin päässyt alusta alkaen tuntemaan, miten factorilaisilla on aito halu tutustua uusiin ihmisiin ja ottaa osaksi lämminhenkistä yhteisöä. Täytyy myöntää, että tästä on lyhyessä ajassa tullut myös minulle paljon enemmän kuin työpaikka. Yhteisön tuki ja yhdessä vietetty vapaa-aika ovat tehneet myös uuteen kotikaupunkiin sopeutumisesta helppoa. Hyvän mielen työpaikka tuntuu arjessa pieninä, mutta silti niin suurina välittämisen tekoina — erään factorilaisen vastauksessa se kulminoitui juuri hänelle käsinkirjoitettuun joulukorttiin. 

Toinen tärkeäksi koettu asia on mielen kantokyvyn sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon huomioiminen. Osaamisen kehittymiseen halutaan panostaa, mutta samalla ymmärretään, että elämässä on paljon tärkeämpiäkin asioita kuin työ. 

“Jokaisella on voimaa vaikuttaa omiin asiakkuuksiin ja voi siten löytää itselleen parhaiten sopivan asetelman, jossa voi kevyin mielin työskennellä, viihtyä sekä kehittyä ammatillisesti.”

“Työssä vastuuta saa ja annetaan ottaa. Omaan työhön voi vaikuttaa ja tehdä työnsä oman parhaan näkemyksensä mukaan. Tarvittaessa yhteisön tuki on helposti saatavilla. Erityisen hieno asia on se, ettei kukaan joudu hautautumaan työtaakan alle eikä projekteja kasata tekijöille.” 

“Meillä rohkaistaan huolehtimaan omasta jaksamisesta ja ymmärretään, että perhe ja hyvinvointi tulee tärkeysjärjestyksessä ennen työhommia.”

Tämä teema näkyy vahvasti myös Loihde Factorin tunnuslauseessa “Rethink to happify”. Sen sijaan, että työn terävin tähtäin olisi tehokkuudessa tai tuloksellisuudessa, Factorilla maalitauluna on arjen onnellistaminen. Ensisijaisesti halutaan ajatella miten omilla teoilla pystymme tekemään myös työkaverin arjesta hieman parempaa ja helpompaa. Hyvä aikaansaa hyvää — se on Factorilla tunnistettu.

Vastauksissa nousi esille myös factorilaisten ajatuksia yrityskulttuurin yhdenvertaisuudesta ja läpinäkyvyydestä. Ihmisiin ja heidän ammattitaitoonsa luotetaan, eikä hierarkia hidasta kehittymistä tai ideoiden toteuttamista arjessa.

“Avoimuus, tasavertaisuus ja läpinäkyvyys kaikessa tekemisessä — näkyy esimerkiksi palkkamallissamme”

“Hyvän työpaikan tästä tekee se, että täällä keskitytään ihmisten hyvinvointiin monella tasolla. Lisäksi täällä luotetaan ihmiseen ja töitä saa tehdä asiakasrajapinnassa itsenäisesti ilman, että tekemistä ‘valvotaan’. Palkkaus on reilu ja samalla kaikki muutkin työsuhteeseen liittyvät edut.” 

“Ihmisten ammattitaitoon luotetaan ja saa tehdä isojakin päätöksiä omaan työhön liittyen.”

“Työntekijöille maksetaan reilua palkkaa ja työsuhde-edut tukevat mielen hyvinvointia.”

Yhdenvertainen yrityskulttuuri näkyy erityisesti Factorin palkkamallissa. Kun konsulttien palkka määräytyy yhdenvertaisesti, se mahdollistaa paitsi avoimen keskustelun palkka-asioista, myös mahdollisuuden samaan ansiotasoon kokemusvuosista tai neuvottelutaidoista riippumatta. Alusta alkaen palkkauksen taustalla on ollut ajatus, että kun rahaa tulee taloon, sitä maksetaan myös ulos niin paljon kuin mahdollista. Rethink to happify. 

Välittävä ja ihmislähtöinen kulttuuri on Factorin toiminnan perusta. Tärkeimmät arvot, yhdenvertaisuus ja avoimuus, tuntuvat ja näkyvät kaikessa tekemisessä. Sen kertovat myös factorilaisten ajatukset siitä, miksi Loihde Factor on hyvän mielen työpaikka. 

“Korupuheiden sijaan työntekijöistä välittäminen on sisäänrakennettuna Lofan DNA:ssa”.

”Loihde Factor on ihmisen kokoinen työpaikka, jossa toimitaan ihmiset edellä.” 

“Alusta asti olen tuntenut olevani oikeassa paikassa. Ihmiset & kulttuuri -tiimi tekee paljon töitä ihmisten hyvinvoinnin eteen ja ylhäältä ohjatun toiminnan sijaan yrityskulttuuri ja arvot elävät ihmisissä ja näkyy arjessa.”

“Täällä eletään todeksi arjen pienissä teoissa ihmisläheistä kulttuuria.” 

Minulle Loihde Factor on hyvän mielen työpaikka, koska täällä on alusta asti saanut olla oma itsensä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Työssä jaksamisen ympärille rakennetut työsuhde-edut sekä luotettavat työkaverit toimivat pelastusliiveinä arjessa — jo pelkkä ajatus siitä, ettei mahdollisten ongelmien kanssa tarvitse jäädä yksin, luo turvaa.

Käy lukemassa myös rekrytoijakollegani Sinikan ajatuksia arjesta Loihde Factorilla

Kuvakollaasi Loihde Factorin ihmisistä erilaisten aktiviteettien parissa.

Haluatko kuulla lisää tästä aiheesta? Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.