illustration
Blogitekstejä

Metaversumi tulee. Oletko valmis?

Mitä mahdollisuuksia ja haasteita metaversumi (engl. metaverse) tuo mukanaan nyt ja tulevaisuudessa? Uudessa blogisarjassa Stereoscapen Karoliina Leisti ja Loihde Factorin Virpi Vaittinen pohtivat metaversumin olemusta eri näkökulmista. Sarjan johdatuksessa tutustutaan trendeihin ja teknologioihin, jotka vaikuttavat metaversumin taustalla.

Digitalisaatio, virtualisaatio, metaversumi?

Digitalisaatio koskettaa lähes jokaista ihmistä sekä arkipäiväisinä käyttäjäkokemuksina että keskeisessä roolissa päivittäisessä työelämässä. Pandemia on edelleen kiihdyttänyt sekä yksityisihmisten että yritysten siirtymistä yhä verkkopainotteisempiin toimintoihin tuoden uusia sähköisiä työkaluja, alustoja ja kanavia tutuiksi. Moni liiketoiminnan ala on kokenut suuria murroksia, osan vielä hakiessa uusia toimintatapoja.

Mutta mikä on digitalisaation kulun seuraava vaihe? Voimmeko puhua virtualisaatiosta, jossa uusien teknologioiden (kuten 5G, AI, AR, lohkoketjut ja niin edelleen) kehittyminen ja keskinäinen lähentyminen luovat pohjan metaversumille ja Web3:lle? Keskustelu siitä, mitä metaversumi tarkoittaa, ja onko Web3 kupla vai internetin seuraava suuri mullistus, käy parhaillaan kuumana. Miten yritykset ja kuluttajat voivat löytää suuresta ja toistaiseksi tuntemattomasta metaversumista itselleen parhaiten sopivia mahdollisuuksia ja uutta liiketoimintaa?

Tilallinen, elämyksellinen metaversumi

Mitä metaversumi oikeastaan tarkoittaa? Yksi tapa määritellä termi on pohtia sitä virtuaalisen, tilallisen ja avaruudellisen ulottuvuuden lisäämisenä verkkopohjaisiin kanaviin ja alustoihin, ja useampien digitaalisten kanavien ristikkäin käyttämisen mahdollistamisena. Metaversumin tilallinen ulottuvuus mahdollistaa aivan uudenlaisia, rikkaampia ja monikerroksellisempia käyttökokemuksia, oli kyse sitten viihteellisistä kuluttajatilanteista, astronauttien kouluttamisesta tai virtuaaliteknologioiden teollisesta soveltamisesta.

Pelimaailma on metaversumin edelläkävijä. Esimerkiksi Roblox- ja Fortnite-pelimaailmoja käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset tuoden virtuaalitodellisuuden näin tutuksi yhä suuremmalle yleisölle. Pelimaailman ohella virtuaaliset sisällöt alkoivat kiinnostaa suurta yleisöä 2021 etenkin virtuaalisten NFT-taideteosten (non-fungible token) ja uniikkien virtuaalisten muotiluomusten myötä. Metaversumin mahdollistavat teknologiat ovat olleet olemassa jo pidempään, mutta vasta pandemian myötä kehittäjät, suuryhtiöt ja sijoittajat ovat alkaneet vakuuttua virtualisaation potentiaalista suuremmassa skaalassa. Tunnetuin esimerkki tästä trendistä lienee Facebookin uudelleen lanseeraus Meta:ksi viime vuonna.  

Metaversumi- ja web3-käsitteet edustavat hieman erilaisia visioita virtualisaatiosta ja verkon tulevaisuudesta. Web3:n voi hahmottaa uutena aikakautena, jolloin verkon käyttölogiikka muuttuu jälleen. Siinä missä Web1 viittaa luettavan sisällön aikakauteen, jolloin tieto digitalisoitiin sähköiseen muotoon, Web2 puolestaan on ollut sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistavien alustojen aikakautta, jolloin henkilökohtaista dataa on jaettu palveluita vastaan. Web3:sta puhuttaessa taas spekuloidaan dataan liittyvien oikeuksien palaamisesta käyttäjille itselleen lohkoketjuteknologian myötä. Metaversumin ympärillä käytävä keskustelu ei sen sijaan juurikaan ota kantaa datan omistajuuteen, vaan tarjoaa ennen kaikkea alustan ja näköalapaikan virtuaaliassettien esittelyyn. Virtuaaliset assetit ja NFT mahdollistuvat web3-teknologioilla, jotka ovat osittain samoja, joilla metaversumiakin rakennetaan ja mahdollistetaan.

Mitä teknologioita metaversumin taustalla vaikuttaa?

Maailman suurimmat teknologiayhtiöt Applesta Microsoftiin, Googleen ja Metaan (ent. Facebook) ovat tehneet viime vuosina huomattavia investointeja sekä ohjelmistoalustoihin että fyysisiin laitteisiin, joiden avulla digitaaliset ja virtuaaliset maailmat voidaan tuoda yhä lähemmäksi ihmistä.

XR (engl. Extended Reality) on kattotermi, jolla viitataan fyysisen maailman jatkamiseen vuorovaikutteisen digitaalisuuden avulla. Termi pitää sisällään sekä virtuaalitodellisuuden (VR), jossa fyysinen maailma suljetaan virtuaalilasien tai -kypärän avulla kokonaan pois, että lisätyn todellisuuden (AR, engl. Augmented Reality), jossa digitaalinen elementti heijastetaan fyysisen todellisuuden päälle” esimerkiksi älylaitteen, kuten kännykän ja tulevaisuudessa yhä useammin älylasien avulla.

MR, eli Mixed Reality puolestaan viittaa virtuaalisen ja fyysisen maailman yhdistämiseen niin, että esimerkiksi virtuaalilasien läpi näkyy myös fyysisiä elementtejä, ja lasien käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa samaan aikaan sekä fyysisten että digitaalisten esineiden ja ympäristöjen kanssa. Kaikissa XR-teknologioissa on lopulta samasta asiasta kyse, eli digitaalisuuden ja fyysisen maailman nivoutumisessa yhä lähemmäs toisiaan.

Yritykset, käyttäjät ja teknologiat muovaavat yhdessä metaversumin mahdollisuuksia

Millaisia uusia kokemuksia luomme metaversumiin? Millaisia uusia käyttötarkoituksia löydämme?

Erilaiset XR-teknologiat ovat kehittyneet huimasti viime vuosien aikana mahdollistaen yhä paremman käyttökokemuksen ja saumattomamman liikkumisen fyysisen ja digitaalisen maailman välillä. Pandemia on osaltaan vielä vauhdittanut virtualisaation tahtia. XR-teknologioita on valjastettu käyttöön pandemian aikana sekä markkinoinnissa että muissa yritysten toiminnoissa, mutta myös kuluttajapuolella. Markkinoilla on tällä hetkellä tarjolla esimerkiksi huima määrä VR- ja AR-laseja erilaisiin käyttötarkoituksiin edullisista, pelaajille suunnatuista laseista teollisuuskäyttöön tarkoitettuihin teräväpiirtolaitteisiin.

Metaversumi ei ilmesty maailmaamme yhdellä sysäyksellä, vaan muotoutuu pikkuhiljaa ja pirstaleisesti jo olemassa olevien alustojen ja sovelluksien kehittyessä. Samanaikaisesti kuluttajien valmius uusiin elämyksiin kehittyy päätelaitteiden ja alustojen tullessa yhä tutummiksi. Kuten verkon aiemmatkin kehitysaskeleet, metaversumin tulo aiheuttaa markkinamurroksia ja tuo tullessaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Tilallinen kokemus tuo uuden ulottuvuuden verkkoon ja vaatii uutta ajattelua sekä käyttäjiltä että käyttökokemusten suunnittelijoilta. Yritysten on löydettävä omaan liiketoimintaansa ja brändiinsä ja kohderyhmäänsä sopivat tavat soveltaa yhä elämyksellisempää ja visuaalisempaa, virtuaalista verkkoa ja oppia tavoittamaan omat asiakkaansa uudessa ympäristössä. Kuluttajat puolestaan tulevat löytämään omat kanavansa ja fooruminsa muokaten metaversumia omilla käyttötavoillaan.

Kohti tulevaisuuden liiketoimintaa

Luetko fyysistä sanomalehteä aamuradion soidessa? Vai kehitteletkö uutta kryptovaluuttapohjaista liiketoimintamallia podcastia kuunnellessasi?

Sukupolvemme määrittää vahvasti sitä, miten hahmotamme ja koemme maailmaa. Sukupolvien väliset erot näkyvät erityisen vahvasti varsinkin verkkopohjaisten alustojen ja sovellusten käyttämisessä ja kokemisessa. Boomerit, milleniaalit, sukupolvi Z ja sukupolvi alfa lähestyvät kukin uusia teknologioita ja niiden luomia mahdollisuuksia eri tavoin.

Internetin kehittyessä yhä virtuaalisempaan suuntaan eri sukupolvikokemukset ja eri aikakausien verkot tulevat kuitenkin olemaan olemassa yhtäaikaisesti, rinta rinnan. Verkko ei tule kokonaisuudessaan siirtymään virtuaalitodellisuuteen, vaan metaversumi tulee olemaan yksi kanava ja elämys muiden joukossa.

Koska uudet teknologiat tulevat arkeemme yhä nopeammassa tahdissa, voi olla hankalaa hahmottaa virtualisaation tuomia mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti. Ketterät johtajat seuraavatkin aktiivisesti trendejä ja tutustuvat erilaisiin alustoihin, teknologioihin ja käyttökokemuksiin voidakseen paremmin suunnitella tulevaisuuden liiketoimintaa. Miten asiakkaiden tarpeet muuttuvat kehittyvässä maailmassa? Miten eri yritykset löytävät itselleen parhaiten sopivat tavat hyödyntää metaversumin mukanaan tuomia mahdollisuuksia?

Uteliaisuus ja kokeilunhalu luovat uusia tilaisuuksia

Metaversumin mahdollisuuksien hahmottaminen ja ymmärtäminen vaatii kiinnostusta uuden oppimiseen. Yrityksissä tarvitaan entistä enemmän monialaista lähestymistapaa, sillä metaversumissa yhdistyvät luovat ja elämykselliset sisällöt, käyttäjäkokemussuunnittelu, tekninen infrastruktuuri ja yhteensopivuus, taustajärjestelmät, päätelaitteet, ja tietysti käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen. Suunnitteluun ja visiointiin tarvitaan yhtä lailla luovia kuin teknisiä ajattelijoita, asiakkaiden tuntemusta ja liiketoimintaosaamista.

Metaversumi muotoutuu pikku hiljaa sekä käyttäjien että teknologiayritysten toimesta. Parhaillaan otetaan ensi askeleita kohti tilallisempaa ja elämyksellisempää verkkoa. Varhain liikkeellä olevat käyttäjät ja yritykset saavat kokeiluistaan arvokasta kokemusta ja määrittävät osaltaan sitä, millaiseen suuntaan metaversumi kehittyy. Olemme uuden äärellä.

Tulevissa blogiteksteissä syvennymme tarkemmin metaversumin mahdollisuuksiin eri näkökulmista.

10 vinkkiä metaversumiin tutustumiseen

1. Uteliaisuus kannattaa. Varhain liikkeellä olevat luovat itselleen uusia tilaisuuksia ja oppivat kokemuksistaan. Tiedätkö jo, mitä kilpailijasi suunnittelevat metaversumiin?
2. Tutustu käytännön esimerkkeihin. Esimerkiksi Niken hiljattain ostama RTFKT luo uniikkeja, virtuaalisia keräilylenkkitossuja metaversumiin.
3. Kokeile snapchat-filttereitä.
4. Pidä seuraava kokouksesi metaversumissa!
5. Käy virtuaalisella vierailulla Louvressa tai Nykytunteiden museossa.
6. Tutustu metaversumin eri alustoihin. Esimerkiksi selainpohjaisesta Decentraland-3D-virtuaalimaailmasta löydät vaikkapa Sothebys-huutokaupan virtuaalisen “kaksosen”.
7. Tutustu pelimaailmaan. Esimerkiksi Minecraft- Fortnite- ja Roblox-peleillä on miljoonia aktiivisia päivittäisiä käyttäjiä.
8. Opi eri sukupolvien edustajilta. Diginatiiveille metaversumin mahdollisuukset näyttäytyvät eri tavalla kuin vanhemmille ikäpolville.
9. Koe virtuaalimaailman elämyksellisyys ja lisätyn todellisuuden havainnollisuus. Varaa aika Stereoscapen demoon: karoliina.leisti@stereoscape.com
10. Tutustu tarkemmin metaversumin trendeihin. Varaa tapaamisaikasi Loihde Factorin kanssa: virpi.vaittinen@loihdefactor.com

Äkkilähdöt metaversumiin

Kiinnostaako hyppy metaversumiin? Loihde ja Stereoscape järjestävät tutustumisretkiä virtuaaliseen ja laajennettuun todellisuuteen 31.5.-2.6. Kysy lisää ja varaa matkasi laittamalla viestiä Virpi Vaittiselle: virpi.vaittinen@loihdefactor.com

Lue lisää aiheesta:

Mitä metaversumi tarkoittaa liiketoiminnan tulevaisuudelle?

Miksi yritykset tarvitsevat strategian metaversumiin?

    Haluatko kuulla lisää tästä aiheesta? Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.

    Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.