illustration
Blogitekstejä

Yrityskulttuuri rekrytoijan ja tuoreen factorilaisen silmin

Aloitin Loihde Factorilla rekrytoijana syyskuun loppupuolella eli tätä kirjoittaessani minulla on reilun kuukauden verran työhistoriaa yrityksessä. Olen ollut jo muutamia vuosia erityisen kiinnostunut yrityskulttuurista ja sen vaikutuksesta sekä työntekijöiden jaksamiseen että työssä menestymiseen. Siksi Factorillekin tullessani olin tuntosarvet vahvasti pystyssä tutkimassa sitä, minkälainen kulttuuri täällä on. Ovatko nettisivuilla ja keskusteluissa esille tulleet asiat totta arjessa vai vain hyviä ihanteita, joiden mukaan haluttaisiin asioita tehdä?

Syvällisempi kiinnostukseni yrityskulttuuriin heräsi parisen vuotta sitten tutustuessani Panu Luukan Yrityskulttuuri on kuningas -kirjaan. Silloin törmäsin sanan kulttuuri merkityksiin ja  alkuperään. Kulttuuri-sana on alunperin tarkoittanut viljelyä. Sittemmin filosofit ovat ottaneet sanan omakseen kuvaamaan myös ihmisen hengen viljelyä. Olen alkanut pohtia yrityskulttuuria siltä kannalta, että yrityskulttuuri on se maaperä, johon meidän jokaisen talentin siemenet kylvetään. Maaperän laadusta riippuen sieltä joko kasvaa rehevää uutta kasvustoa tai sitten hieman kitukasvuisempaa orasta. Maaperällä — työelämän kontekstissa yrityskulttuurilla — siis todellakin on väliä. 

Yrityskulttuuri Loihde Factorilla

Jo ensimmäisen viikkoni aikana Loihde Factorilla havaitsin monenlaisia positiivisia asioita yrityskulttuurissa. Näistä ei juurikaan puhuttu, koska kaikki pitivät toimintatapoja itsestäänselvinä. Alusta lähtien huomasin, että työpöytäni lähellä alkoi pyöriä ihmisiä, jotka halusivat selvästi tutustua minuun. Kahville ja lounaalle pyydetään aina. Myös apua saa arjen asioihin kaikilta toimistolla olevilta factorilaisilta. Lisäksi Slackissa saa apua helposti ja kynnys varata tapaamisia ja keskusteluja eri ihmisten kanssa on matala. Silti hyvä yrityskulttuuri ei tarkoita sitä, että meillä olisi täällä vain samanlaisia ihmisiä töissä — päinvastoin persoonien kirjo on todella suuri. Samalla koen, että kunnioitus erilaisuutta kohtaan on olemassa ja jokainen saa olla oma itsensä. 

Kunnioitus ja keskinäinen arvostus lisäävät turvallisuuden tunnetta. Olen havainnut, että vaikka asioista ollaan eri mieltä ja paljon puhutaan ihan suoraan, keskustelut sujuvat hyvin kunnioittavassa sävyssä niin kahvitunnilla kuin palavereissakin. Kaikilla tuntuu olevan sen verran vahva ammatillinen itsetunto, että toisia ihmisiä mieluummin nostetaan ja kannustetaan. 

Hyvään yrityskulttuuriin kuuluu oleellisena osana myös luottamus. Perehdytyskeskusteluissa tuli heti esille, että jokaisella meillä on täällä paljon päätösvaltaa oman työmme osalta. Periaatteena on, että kunhan kysyy neuvoa muutamalta asiaan perehtyneeltä ihmiseltä, saa sen pohjalta tehdä päätöksen. Olen itsekin kokenut tämän käytännössä: minun arvostelukykyyni ja ammattitaitooni on luotettu ja olen saanut tehdä omalla toimialueellani isojakin päätöksiä. Luottamus näkyy siinä, että asioita saa hoitaa omalla tavallaan. 

Usein ne asiat, mihin panostetaan vaikkapa työsuhde-eduissa, kertovat yrityksen arvoista. Factorilla näissä asioissa painottuvat sekä fyysinen että mielen hyvinvointi. Erityisen vaikuttunut olen ollut siitä, miten mielenterveyteen liittyviä asioita pidetään vahvasti esillä. Kun asiasta puhutaan avoimesti, kynnys hakea apua ajoissa on matalalla. Lisäksi työsuhde-eduissa on monia väyliä, mistä saa apua mielenterveydellisten haasteiden kanssa. Ihmisten hyvinvoinnista välitetään myös hyvin konkreettisella tasolla. Meillä on käytössä fiilismittari, jonka kautta ihmisten tuntemuksia seurataan viikkotasolla. Vastikään eräs uusi factorilainen oli vaikuttunut, kun häneen otettiin välittömästi yhteyttä fiilismittarin matalan lukeman perusteella ja hän heti pääsi jakamaan huolensa. 

Kulttuuria ei voi ylläpitää vain yksi ihminen. Kulttuuri on kulttuuri vasta, kun se toteutuu työyhteisön enemmistön kautta eikä ole muutamasta avainhenkilöstä riippuvainen. Yrityskulttuuri on asia, joka on tietoisesti ja joskus varmasti myös tiedostamatta huomioitu jo työhaastatteluissa. Meille on valikoitunut ihmisiä samantyyppisen henkisen DNA:n perusteella. Isot saappaat siis täytettävänä rekrytoijana, että osaisin tunnistaa meidän kulttuuriamme täydentävät ja tätä hyvyyttä lisäävät tyypit. Onneksi rekrytointia ei kukaan tee yksin, vaan saan siinäkin tukeutua muihin factorilaisiin ja onnistua yhdessä. 
Puhutteliko tässä kuvattu yrityskulttuuri sinua? Jos kiinnostuit, laita viestiä tai soita minulle:

Sinikka Korkea-aho
Talent Acquisition Specialist

Haluatko kuulla lisää tästä aiheesta? Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.