illustration
Blogitekstejä

Mikä on Design System ja mitä hyötyä siitä on?

Mikä on Design System pähkinänkuoressa? Mitä hyötyä siitä on? Millaiset organisaatiot hyötyvät Design Systemistä? Tässä artikkelissa vastaamme muun muassa näihin usein kysyttyihin kysymyksiin sekä jaamme linkit kiinnostaviin webinaareihimme ja inspiroiviin asiakastarinoihin.

Design System pähkinänkuoressa

Mikä on Design System?

Design System on käyttökokemuksen ohjeisto: kirjasto visuaalisia tyylejä, ohjeita ja komponentteja, jotka on dokumentoitu ja julkaistu uudelleenkäytettävänä koodina kehittäjille ja työkaluina suunnittelijoille. Design System voi myös sisältää muun muassa ohjeita saavutettavuudesta, sivun asettelusta ja toiminnallisuuksista.

Design Systemiä käyttävät tiimit, jotka luovat asiakas- ja käyttökokemuksia. Design System auttaa luomaan yhtenäisen asiakaspolun tehokkaammin. 

Mitä hyötyä Design Systemistä on palvelukehityksessä?

Design System on väline luoda yhtenäinen asiakaskokemus pienemmällä vaivalla. Esimerkiksi logojen ja värien lisäksi se tarjoaa valmiita komponentteja, esimerkiksi päivämäärävalitsimen, jota designer ja koodaaja voivat hyödyntää. Näin sivuston kaikissa päivämäärää vaativissa kohdissa on tismalleen samanlainen valitsin.

Design System auttaa myös saavutettavuuden toteuttamisessa. Saavutettavuuteen liittyvien asioiden huomioiminen Design Systemimissä auttaa kehittäjiä luomaan palveluita, jotka ottavat huomioon erilaiset yleisöt ja parantavat käyttökokemusta kaikille käyttäjille.

Mitä hyötyä Design Systemistä on liiketoiminnan kannalta?

Design Systemillä on muitakin hyviä puolia kuin asiakaskokemuksen yhdenmukaisuus. Tarjoamalla valmiiksi mietittyjä elementtejä ja kokonaisuuksia, se auttaa työtä niin suunnittelussa kuin kehityksessäkin. Kaikkia komponentteja ei tarvitse suunnitella ja toteuttaa alusta asti.

Design System mahdollistaa myös palveluiden yhdenmukaisen skaalaamisen esimerkiksi eri maihin. 

Millaisille yrityksille Design Systemistä on hyötyä?

Usein ajatellaan, että Design System on vain isoille yrityksille, joilla on kymmeniä tuotteita tai paljon sovelluksia. Mutta siitä on hyötyä pienemmillekin yrityksille – mille tahansa organisaatiolle, joka haluaa vaalia käyttökokemuksen systemaattisuutta. 

Miten alkuun Design Systemin kanssa?

Design Systemin rakentamisessa voi lähteä liikkeelle esim tarvekartoituksella. Yrityksen on hyvä selvittää muun muassa minkälaisia komponentteja ja tapoja tehdä käyttöliittymiä eri projekteissa on ja miten tekemistä voitaisiin yhdenmukaistaa ja nopeuttaa Design Systemin avulla. Kartoitukseen on hyvä osallistaa koko organisaatio, jotta Design Systemistä saadaan mahdollisimman kattava. Työn aloittamiseen saa tarvittaessa apua esimerkiksi Bitfactorilta -  mm. UROS toteutti Design Systemin Bitfactorin kanssa.

Webinaarit

Ensimmäisessä Design System -webinaarissamme vieraamme Postilta ja Fortumilta kertovat Design System -työstä käytännössä. Vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä on hyvä ottaa huomioon kun rakennetaan Design Systemiä?
  • Mitkä ovat Design Systemin liiketoiminnalliset edut ja miksi yritysten tulisi sijoittaa niihin?
  • Mistä aloittaa Design Systemin rakentaminen? 

Webinaarisarjamme toisessa osassa keskitymme Design System työn strategiseen puoleen. Vieraamme Telialta ja OP:lta vastaavat mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten koota toimiva Design System -tiimi?
  • Kuinka myydä Design System sisäisesti ja saada hankkeelle tukea ja resursseja?
  • Kuinka mitata ja parantaa Design Systemiä?

Referenessit

Olemme auttaneet asiakkaitamme laajasti Design System työssä. Tutustu seuraaviin asiakastarinoihimme:

  • Bitfactor on rakentanut Fortumin Design Systemiä tiiviissä yhteistyössä sen käyttäjien kanssa. Design Systemillä varmistetaan Fortumin digitaalisten palveluiden eheä käyttäjäkokemus sekä helpotetaan myös merkittävästi kehittäjien työtä. 
  • Teknologiayhtiö UROS halusi luoda designlähtöisen kulttuurin ja nostaa asiakaskeskeisen ajattelun keskiöön tukemaan tuotekehitystään. Designlähtöisen kulttuurin luominen aloitettiin Design Systemin rakentamisesta yhdessä Bitfactorin kanssa. Tuloksena julkaistiin kattava Design System, jota käyttävät kaikki tuotekehitystiimit.

Arvostan Bitfactorin joustavuutta ja kykyä reagoida nopealla aikataululla, haastavissakin tilanteissa. Bitfactorin ammattilaiset ovat tuoneet lisäarvoa meidän tekemiseemme, erityisesti designin ja ohjelmistokehityksen osalta. Yhteistyö Bitfactorin kanssa on ollut vaivatonta ja meille ehdottoman arvokasta. Santtu Harvio, Head of R&D, UROS

Blogit

Lisää Design Systemistä ja designin hyödyistä voit lukea mm. täältä:

Riku Rytkönen

Haluatko kuulla lisää?

Riku Rytkönen

Sales Director

+358 50 410 4990

riku.rytkonen@bitfactor.fi