illustration
Blogitekstejä

Loihde Factorilla yrityksen arvot ja palkkamalli kohtaavat

Loihde Factor on perustettu niitä ihmisiä varten, jotka ovat täällä töissä. Yhdessä factorilaisten kanssa on muodostettu arvot, jotka ohjaavat koko yrityksen toimintaa. Yksi arvoista on yhdenvertaisuus. Tämä näkyy factorilaisten arjessa esimerkiksi siinä, että jokaisella on mahdollisuus osallistua yritystä edistävään työhön, kuten vision kehittämiseen. Toinen tärkeistä arvoista on avoimuus kaikessa toiminnassa. Toimitusjohtajamme Juha kertoo joka viikko videotervehdyksessään, millaisia asioita johtoryhmä on käsitellyt. Viikoittain pidetään myös ask me anything -hengessä kahvittelut, jossa yrityksen johdolta, myynniltä tai muilta session vetäjiltä voi kysyä mitä tahansa.

Kun Loihde Factoria perustettiin, mietittiin myös palkkamallia tarkkaan. Keskeinen kysymys oli: miten voimme maksaa työntekijöillemme mahdollisimman hyvää palkkaa? Tämän lisäksi halusimme luoda palkkamallin, jossa yhdistyvät molemmat tärkeät arvot, yhdenvertaisuus ja avoimuus. 

Olemme mielenkiinnolla seuranneet viime aikoina käytyä keskustelua palkka-avoimuudesta. Esimerkiksi Vincitillä ja Sysartilla keskustelua on käyty ahkerasti ja heidän palkkatietonsa ovat olleet avoimia jo pitkän aikaa. Myös esimerkiksi EU:n direktiiviehdotuksen mukaan työpaikkailmoituksissa olisi kerrottava alkupalkka ja annettava vertailutietoja samaa työtä tekevien työkavereiden keskipalkasta. Mielestämme keskustelu on tarpeellista, sillä avoimuus edistää myös tasa-arvoisuutta työelämässä.

Loihde Factorilla on alusta asti ollut käytössä palkkamalli, joka kohtelee ihmisiä yhdenvertaisesti ja toimii läpinäkyvästi. Malli on ollut kaikille asiakasprojekteissa työskenteleville sama ja palkkauksen periaatteet avoimesti tiedossa. Viime aikoina muutaman uuden factorilaisen kanssa on kuitenkin myös sovittu kiinteästä kuukausipalkasta työntekijän näin itse halutessa. 

Päätimme nyt julkisesti avata suurimmalla osalla konsulteistamme käytössä olevan, arvoihimme perustuvan palkkamallin ja sen perusteet. 

Loihde Factorin palkkamalli

Loihde Factorin palkkamalli perustuu 70/30-jakoon, jossa 70 % työntekijän yritykselle tuomasta liikevaihdosta käytetään hänen palkkakuluihinsa. Loput 30 % menevät yrityksen hallinnollisiin kuluihin sekä tavoiteltuun katteeseen. Työntekijälle suunnatusta 70 % osuudesta ei tehdä mitään vähennyksiä, kuten työsuhde-etuja. Myöskään tiukkoina aikoina työntekijän 70 % ei muutu, vaan mahdolliset lisäkulut vaikuttavat yrityksen katteeseen. Palkkamallin päälle tulevat vielä kattavat työsuhde-edut sekä pienpanimo-oluet ja muut sirkushuvit. 

Palkka muodostuu saman suuruisesta peruspalkasta sekä kuukausittaisesta tulospalkkion osuudesta. Koska palkkamalli on kaikille sama ja täysin yhdenvertainen, ei perinteisiä palkkaneuvotteluja tarvita. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei rekrytointivaiheessa ole merkitystä sillä, miten hyvä olet neuvottelemaan tai oletko toimitusjohtajan kaveri. Palkkamalli on täysin reaaliaikainen eli jos laskutushintasi asiakkaalla muuttuu, se näkyy välittömästi palkassa. 

Kokemuksemme mukaan monet konsulttiyrityksissä työskentelevät eivät tiedä, miten ja minne rahat yrityksen sisällä liikkuvat. Asiakaslaskutus ja konsultin palkka saattavat olla täysin riippumattomia toisistaan. Koska uskomme läpinäkyvyyteen, olemme kehittäneet tuntikirjausjärjestelmän, josta factorilaiset näkevät oman tuntihintansa ja kuukausilaskutuksensa. Näin jokainen pystyy helposti seuraamaan, mihin tilille kuukausittain kilahtava summa perustuu ja millainen summa milloinkin on odotettavissa.

Koska kuukausipalkka vaihtelee laskutettavien tuntien mukaan, malli vaatii vähintäänkin pientä yrittäjähenkisyyttä eikä siksi välttämättä sovi kaikille. Malli sopii hyvin niille, jotka sietävät pientä epävarmuutta, mutta arvostavat yhdenvertaisuutta ja avoimuutta. Esitelty palkkamalli on toiminut meillä hyvin, mutta sitäkin olemme tarpeen tullessa valmiita muuttamaan ja kehittämään. Seuraamme factorilaisten toiveita, tarpeita ja ajatuksia sekä tietenkin myös yleistä palkkakeskustelua jatkuvasti. Tähän mennessä factorilaiset ovat olleet palkkamalliimme todella tyytyväisiä. Työntekijöille suunnatuissa tyytyväisyyskyselyissä oikeudenmukainen palkkaus nousee kerta kerran jälkeen yhdeksi merkittäväksi tekijäksi. 

Mikä olisi sinun kuukausipalkkasi Loihde Factorilla? Sen voit selvittää palkkalaskurillamme, käy testaamassa!

Haluatko kuulla lisää tästä aiheesta? Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.