illustration
Uutisia

Vahvistamme osaamistamme strategiatyön ja ennakoinnin saralla — Virpi Vaittinen liittyy Bitfactorin porukkaan

Trendien ja asiakaskäyttäytymisen isojen muutosten ymmärtäminen on perusta onnistuneelle liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiselle.

Kun toimintaympäristö ja asiakkaiden käyttäytyminen ovat jatkuvassa muutoksessa, tulevaisuuden kehityssuuntien ymmärtäminen on yrityksille ensiarvoisen tärkeää. Kilpailussa pärjäävät ne, jotka nostavat katseen nykyhetkestä. Samalla vaaditaan luovuutta, jotta liiketoiminnalle löydetään uusia suuntia. 

Bitfactor vahvistaa strategia- ja liiketoimintamuotoiluosaamistaan, kun strategisti ja futuristi Virpi Vaittinen aloittaa meillä. Vaittinen on kokenut ja arvostettu tulevaisuuden tutkija ja strategisti, joka yhdistää luovasti ennakointityön sekä strategia- ja liiketoimintaymmärryksen. Ennen Bitfactorille tuloaan Vaittinen on työskennellyt muun muassa Nordkappilla sekä Futuricella. 

“Bitfactorin ja emoyhtiö Virian muodostama kokonaisuus ja sen luomat mahdollisuudet kiinnostivat minua erityisesti. Teknologialla on mullistava voima – harkituilla ja ennakoiduilla liikkeillä pystymme rakentamaan parempaa huomista“, Vaittinen kertoo.

Visio- ja strategiatyö on kokonaisuuksien ymmärtämistä

Yrityksen vision ja strategian on syytä pohjautua asiakas- ja liiketoimintatarpeiden lisäksi vahvasti myös ymmärrykseen tulevaisuuden mahdollisuuksista. “Yritykset odottavat kumppaniltaan yhä syvempää ymmärrystä sekä näkemystä yrityksen toimialasta ja sen tulevaisuudesta”, Bitfactorin Head of Design Petri Kokko kertoo. “Trendien ja asiakaskäyttäytymisen isojen muutosten ymmärtäminen on perusta onnistuneelle liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiselle”, Kokko jatkaa. 

Teknologiset ratkaisut tai digitaaliset palvelut eivät yksistään ratkaise liiketoiminnan haasteita, vaan kyse on ennen kaikkea toiminta- ja ajattelutapojen muutoksesta. “Tarvitaan systeemistä ajattelua, osien ja niiden vuorovaikutussuhteiden ymmärrystä. Huomioimalla rakennetun, luonnollisen ja virtuaalisen ympäristömme sekä teknologian ja datan tuomat mahdollisuudet olemme todellisten oivallusten äärellä”, Vaittinen kuvailee. 

Parhaat lopputulokset syntyvät monialaisissa tiimeissä. “Eri alojen ammattilaisia ja erilaisia ajattelutapoja yhdistämällä pääsemme asiakkaidemme kanssa parhaisiin tuloksiin. Virpin ydinosaaminen ja vahvuudet kasvattavat diversiteettiämme merkittävästi. Hänellä on vaikuttava kokemus ennakointi- ja strategiatyöstä, ja olemme innoissamme sekä omasta että asiakkaidemme puolesta hänen mukaan tulostaan”, Kokko iloitsee. Lisätietoja

Virpi Vaittinen, Head of Foresight and Strategy, +358 40 736 7384, virpi.vaittinen@bitfactor.fi

Petri Kokko, Head of Design, +358 40 844 3553, petri.kokko@bitfactor.fi