illustration
Blogitekstejä

Design system yhdenmukaistaa asiakaskokemusta

Moni yritys ajattelee, että design system on vain isoille yrityksille, joilla on kymmeniä tuotteita tai paljon sovelluksia. Siitä on hyötyä pienemmillekin yrityksille – mille tahansa organisaatiolle, joka haluaa vaalia käyttökokemuksen systemaattisuutta. Haastattelimme Loihde Factorin käyttäjäkokemuksen asiantuntijaa design systemistä – lue, kuinka luotte sen avulla yhtenäisen ja yhdenmukaisen asiakaskokemuksen pienemmällä vaivalla.

Asiakaskokemus on yrityksen tärkein erottautumistekijä

Oli kyseessä sitten aineellinen tai aineeton palvelu, asiakaskokemus syntyy useissa eri kohdissa. Asiakaskokemus on monen asian summa: siihen kuuluu esimerkiksi tekstiä ja kieltä, se voi olla visuaalisia elementtejä, tai se voi olla käyttöliittymän toimintoja. Hyvä asiakaskokemus on kaikkien osien yhteensopiva ja tasapainoinen kokonaisuus.

Jos hyvä asiakaskokemus täytyisi tiivistää kolmeen sanaan, ne olisivat

  • yhdenmukainen
  • ymmärrettävä
  • eheä

Siten käyttäjälle tulee onnistunut ja turvallinen olo, kun palvelun käyttäminen on sujunut vailla vastoinkäymisiä ja epävarmuuksia.

Huonon asiakaskokemuksen puolestaan tunnistaa siitä, että se ei ole johdonmukainen, vaan eri hetkissä käyttöä syntyy käyttökokemuksellista eroa. Asiakaskokemusta rikkoo, jos vaikkapa verkkopalvelun käyttöliittymässä on sekaisin vanhaa ja uutta designia. Muutenkin design voi kokonaisuutena olla tasoltaan vaihteleva. On esimerkiksi harmittavan yleistä, että vanha UI eli user interface vilahtaa tietyissä sivuissa tai elementeissä.

Asiakaskokemukseen vaikuttaa myös käyttäjän ennakkokäsitykset. Jos et itse vaikkapa käyttäisi jotain sovellusta tai palvelua, mutta törmäisit jatkuvasti sen mainoksiin ja kuulisit siitä puhuttavan, sinulle luultavasti muodostuu jo kuva siitä, millaista sen käyttäminen tai kuluttaminen olisi. Siksi myös viestinnän on oltava linjassa tavoiteltavan käyttökokemuksen ja sitä kautta myös designin kanssa.

Lue myös blogitekstimme asiakaslähtöisyydestä ja sen tärkeydestä yrityksen kyvykkyytenä!

Design system auttaa asiakaskokemuksen rakentamisessa

Design system on väline luoda yhtenäistä asiakaskokemusta pienemmällä vaivalla. Mutta mitä Design system käytännössä tarkoittaa?

Lyhyesti: design system, tai suomalaisittain design systeemi, on käyttökokemuksen ohjeisto. Se on kokoelma tietoa, ohjeita ja komponentteja, joita eri työntekijät voivat käyttää osana työtään. Se on hieman kuin brand book tai brändiohje, mutta laajempi, ja vastaa juuri yhtenäisen käyttökokemuksen kehittämisen tarpeisiin. 

Esimerkiksi logojen ja värien lisäksi se tarjoaa vaikkapa valmiita UX pattern -elementtejä, kuten vaikkapa päivämäärävalitsin, joita koodaaja voi kopioida suoraan, jotta sivuston kaikissa päivämäärää vaativissa kohdissa on tismalleen samanlainen valitsin.

Näin design system varmistaa yhdenmukaisen asiakaskokemuksen

Hyvä design system on loppukäyttäjälle täysin näkymätön. Hyvästä ja yhdenmukaisesta käyttökokemuksesta ei erota, onko taustalla käytetty design systeemiä vai ei, mutta toimiessaan se tuottaa hyviä tuotteita, joita on mukavaa ja johdonmukaista täyttää.

Suurin ja näkyvin hyöty design systemistä onkin työntekijöille, jotka luovat asiakaskokemusta esimerkiksi palveluun tai ohjelmistoon. Koska design system on eräänlainen kirjasto tai tietopankki, se vähentää työntekijöiltä palvelun toteutukseen kuluvaa aikaa. Sen sijaan, että jokainen arvailisi, tekisi omia ratkaisujaan tai tekisi muutoksia yksitellen, he voivat hyödyntää valmiita komponentteja ja tuottaa ratkaisuja muillekin yhteiseen käyttöön. Samalla virheiltä vältytään ja toteuttamiseen käytettävää aikaa säästyy. 

Ajatellaan esimerkiksi, että brändin pääväri vaihtuu. Kun väri päivitetään design systemiin, se siirtyy sieltä jokaiseen palveluun. Kun keskeiset design-ratkaisut, kuten vaikkapa värit, on koostettu yhteen paikkaan, muutosten toteuttaminen koko palveluun on helpompaa.

Kehittäkää ja kommunikoikaa design systemiä

Design system ei ole täydellinen ratkaisu kaikkiin palvelukehityksen haasteisiin eikä itsessään pelasta maailmaa. Se ei myöskään koskaan ole valmis tai täydellinen, vaan sitä kehitetään jatkuvasti, aivan kuten palvelua tai tuotettakin

Tavoitteena on, että design system täydentyy ja kehittyy organisaation tarpeiden mukaisesti. Kehittämisen lisäksi design system vaatii onnistuakseen hyvää kommunikointia. Iso osa sesign system -työtä on sen sisäänajamista tuotekehityksen työkaluksi, jota hyödynnetään palveluiden rakentamisessa ja kehityksessä. Sitä kehitetään koko organisaatiossa yhteisesti keskustellen, ja tarvittaessa siitä voidaan myös joustaa. Design system ei ole mikään ylhäältä saneltu ehdoton ohjekirjasto, vaan työkalu, joka helpottaa asiakaskokemuksen luomista.

Muistakaa myös, että itse asiakaskokemustakin kannattaa mitata. Asiakaskokemuksen mittaaminen antaa myös suuntaa sille, mihin design system -työtä kannattaa kohdentaa ja miten sitä voi kehittää.

Haluatko lisätietoja?

Design systemin avulla tuotatte parempaa asiakaskokemusta ja teette kaikesta muotoiluun liittyvästä työstä sujuvampaa. Kaikki, mikä teillä sisäisesti on sujuvampaa ja helpompaa, on tietysti myös halvempaa.

Asiakaskokemus ei rakennu kuitenkaan vain design-ohjeiston varaan. Parhaimmillaan asiakaslähtöisyys on erottamaton osa yrityksen perimää. Asiakaslähtöinen yritys menestyy myös paremmin liiketoiminnan mittareilla. Lue lisää oppaasta designin kilpailueduista. Opas kertoo esimerkiksi

  • mitä designlähtöisyydellä tarkoitetaan
  • millaisia liiketoimintahyötyjä sen avulla voidaan saavuttaa
  • mitä designlähtöisyys käytännössä yrityksiltä vaatii.

Haluatko kuulla lisää tästä aiheesta? Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.