illustration
Blogitekstejä

Kohti älykkäämpää energia-alaa analytiikan avulla

Energia-alan analytiikkamatka on aluillaan. Määränpäässä odottavat tehokkaammat prosessit, dataohjautuva päätöksenteko sekä uudet digitaaliset tuotteet ja palvelut.

Energia-alan tuotantolaitoksissa jyllää nyt digitransformaatio. Nykyisistä laitoksista halutaan saada enemmän tuottoja pienemmillä kustannuksilla. Tuotantoa voitaisiin tehostaa ja optimoida muun muassa analytiikan keinoin. Esimerkiksi koneoppimisen avulla varmistetaan laitosten toimintavarmuus ja optimoidaan investointipäätöksiä. Lisäksi reaaliaikaiset tekoälyalgoritmit tuovat uusia mahdollisuuksia energia-alan kaupankäyntiin. 

Analytiikan tuomat mahdollisuudet energia-alalla

Liiketoiminnan ja tuotannon optimoinnin odotetaan tuovan energia-alan toimijoille merkittäviä kustannussäästöjä. Säästöt saavutetaan muun muassa analytiikan keinoin. Esimerkiksi ennakoivan huollon analytiikkatyökalut käsittelevät dataa miljardeja rivejä päivässä. Aikaisemmin näin suuren datamäärän käsittely ei ole ollut kustannustehokkaasti mahdollista.

Millaisia etuja analytiikka tarjoaa energia-alan yrityksille?

 • Huoltokäyntien minimointi etänä tapahtuvan analysoinnin ansiosta
 • Investointisuunnitelma perustuu laitteiden tai muun infran todellliseen kuntooon 
 • Tuotannon optimointi ja automatisoitu ohjaus esimerkiksi säätilan mukaan
 • Uudet palvelut asiakkaille ja loppukäyttäjille

Seuraavaksi syvennymme energia-alan keskeisimpiin analytiikan käyttökohteisiin ja niiden tuomiin liiketoimintaetuihin.

Ennakoiva huolto eli Predictive Maintenance

Muiden teollisuuden alojen tavoin energia-ala hyötyy ennakoivasta huollosta. Sen tavoitteena on vähentää tuotantolaitosten katkoksia ja minimoida niiden kestot. Esimerkiksi IoT-teknologiat mahdollistavat huoltotoimenpiteiden kohdentamisen.

 • Tuotantolaitteiden pidempi käyttöaika tuo kustannussäästöjä
 • Työaikaa ja kustannuksia säästyy, kun laitteita ei huolleta enää varmuuden vuoksi
 • Päätöksiä voidaan tehdä datan avulla ja toimenpiteet perustuvat koneen laskemiin ennusteisiin

Vaikutukset näkyvät suorina kustannussäästöinä. Ennakoivan huollon avulla työaikaa säästyy muun muassa turhilta huoltokäynneiltä.

Investointien optimointi

Ennakoiva huolto optimoi laitoksen huoltokustannuksia ja käyttövarmuutta. Sen lisäksi suurissa tuotantolaitoksissa investointisuunnitelmat laaditaan jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

Investointipäätöksiä on hankalaa tehdä, jos tuotantolaitoksen nykytilaan ole selkeää näkyvyyttä. Silloin päätös perustuu aikaisempiin kokemuksiin ja hankinnan yhteydessä saatuihin tietoihin laitteen elinkaaren ennusteesta.

Data tuo merkittävää etua myös investointipäätöksiin:

 • Investointisuunnitelma perustuu reaaliaikaiseen tilannekuvaan, ei karkeisiin komponenttien elinkaaren ennusteisiin
 • Analytiikan avulla vältytään yli-investoinneilta, jos datan perusteella voidaan huomata, että tuotantolaitteen elinkaari on alkuperäistä ennustetta pidempi
 • Data parantaa myös tuotantovarmuutta. Laitehankintoja ja -huoltoja voidaan aikaistaa uuden tiedon valossa, jos laite tai sen komponentti tulee odotettua aikaisemmin tiensä päähän.

Lue lisää: Tunnetko analytiikan monet käyttökohteet?

Energia-alan kaupankäynti eli Trading

Yhtenä analytiikan sovelluskohteena on energia-alan tukkukauppa. Kuten aikaisemmin on mainittu, esimerkiksi säätila vaikuttaa energiatuotantoon ja siten myös sen hintatasoon. Energia-alan pörssissä kaupankäynti on osakemarkkinan tavoin sekuntipeliä. Nopeat ja tehokkaat algoritmit auttavat energia-alan toimijoita tuotannon lisäksi hintatason optimoinnissa.

Integroidun järjestelmän avulla varmistetaan, että energiayhtiö tuottaa energiaa aina kaikkein optimaalisimmalla tavalla.

Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja tuotteet

Parhaimmillaan yrityksen datastrategia luo liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi energia-alalla digitaaliset loppukäyttäjäpalvelut voivat tehostaa tuotantoa tai luoda jopa kokonaan uusia tuotteita.

Nykyään on tavallista, että energiayhtiöt valistavat kuluttajia käyttämään esimerkiksi sähköä yöaikaan, ja kannustavat siihen myös edullisen hinnan avulla. Markkinalla on lisäksi kokeilussa ratkaisuja, joissa loppukäyttäjä antaa energiayhtiölle luvan katkaista varaavien kohteiden, kuten lattialämmityksen tai vesivaraajan, energiansyötön lyhyeksi ajaksi pois päältä. Lyhyillä poiskytkenöillä ei ole vaikutusta asumismukavuuteen tai käyttöveden lämmitykseen, mutta sillä on suuri merkitys valtakunnallisen sähköverkon tasapainottamisessa.

Fortum SmartLiving


Fortum SmartLiving Lämmityksen optimointi -palvelu perustuu huoneistokohtaisiin mittauksiin ja tekoälyn avulla toteutettuun itseohjautuvaan lämmityksensäätöjärjestelmään. Palvelu on saanut Grand One 2019 -kilpailussa kunniamaininnan kategorioissa Paras datan käyttö, Innovatiivisin digitaalinen palvelu ja Paras uuden teknologian käyttö.


Lue koko asiakastarina >>

Tutustu analytiikan mahdollisuuksiin ja lataa asiantuntijaopas

Analytiikka tehostaa energia-alan tuotantoa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hyvä analytiikkatekeminen pohjautuu kuitenkin aina huolella laadittuun datastrategiaan. Lataa analytiikan asiantuntijoidemme kirjoittama opas datan strategiseen hyödyntämiseen ja lue lisää muun muassa näistä teemoista:

 • Millaisia liiketoimintaetuja analytiikan avulla voidaan saavuttaa?
 • Mitkä ovat tavallisimmat analytiikkahankkeiden pullonkaulat ja kuinka ne voidaan ratkaista?
 • Mitä etuja designajattelu tuo analytiikkahankkeisiin?
 • Mitä analytiikan strateginen hyödyntäminen yritykseltä vaatii?

Haluatko kuulla lisää tästä aiheesta? Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.