illustration
Uratarinoita

Sisällön suunnittelija

Toimin Bitfactorilla sisältömuotoilijana ja lokalisointiasiantuntijana. Alaani on tekstisisältöjen muotoilu sekä tuotteiden ja palveluiden sovittaminen eri kulttuuri- ja kielialueille. Olen tehnyt töitä erilaisten ja erikielisten tekstien parissa yli 15 vuotta.

Sisältömuotoilijana luon tekstejä muun muassa erilaisille käyttöliittymille sekä vaikkapa nettisivuille ja blogeihin, oikeastaan kaikkialle, mihin tekstejä kaivataan. Lokalisoinnin näkökulmasta työni alkaa selvittämällä, onko tuote tai palvelu ylipäätään lokalisoitavissa sellaisenaan. Varmistan yhdessä graafikoiden, UI-suunnittelijoiden ja koodarien kanssa, että fontit ja tekstialueet mahdollistavat erimittaisten käännösten sekä eri kielten merkkien ja symbolien piirtymisen oikein eikä palvelusta löydy kovakoodattuja tekstejä. Palvelusta ei myöskään saisi löytyä esimerkiksi kuvia tai symboleja, jotka saattavat aiheuttaa joissain kielissä ja kulttuureissa vääränlaisia mielleyhtymiä.

Haluan osaltani helpottaa kääntäjien työtä mahdollisimman paljon huolehtimalla, että he saavat kaiken tarvittavan materiaalin ja tiedon tuottaakseen kontekstiin sopivan käännöksen. Käännökset myös pyritään tarkistamaan palvelussa oikeassa kontekstissa ennen julkaisua ja varmistamaan niiden sopivuus kokonaisuuteen ja käyttötarkoitukseen. Tavoitteenani on lopputulos, joka vaikuttaa käyttäjästä alusta asti hänen omaan kieleensä ja kulttuuriinsa suunnitellulta – ei käännösversiolta. Tällaiseen tulokseen pääseminen edellyttää paitsi kiinnostusta yksityiskohtien hiomiseen, myös suurten kokonaisuuksien hahmottamista. Tiivistä yhteistyötä tehdään kääntäjien lisäksi myös design-puolen ja teknisten osaajien kanssa.

Harrastan kirjoittamista ja kieliä myös vapaa-ajalla; käyn luovan kirjoittamisen kurssilla ja olen esimerkiksi osallistunut kirjoituskilpailuihin. Myös käsityöt, kuten virkkaaminen, korujen tekeminen ja askartelu ovat innostavaa puuhaa.