illustration
Blogitekstejä

Tunnetko analytiikan monet käyttökohteet?

Liiketoiminta-analytiikka ei ole itsessään arvokasta. Datasta tulee hyödyllistä vasta sitten, kun sen pohjalta voidaan tehdä päätöksiä tai analytiikan avulla voidaan esimerkiksi tehostaa liiketoiminnan automaatiota.

Raakadatan tai teknologian ei tulisi koskaan olla analytiikkahankkeissa itseisarvo. Analytiikkahankkeiden tulee sen sijaan tähdätä aina liiketoimintaa eniten hyödyttävään ratkaisuun. Analytiikalla voidaan selättää monia liiketoiminnan haasteita. Se mahdollistaa muun muassa datapohjautuvan johtamisen, kehityshankkeiden seurannan ja liiketoimintaympäristön jatkuvan havainnoinnin. Lisäksi analytiikasta on hyötyä esimerkiksi liiketoiminnan automaatiossa.

 

Business Intelligence ja muut liiketoiminnan johtamisen ratkaisut

Business intelligence eli BI on tärkeä osa liiketoiminnan analytiikkaa. BI-työkalujen tärkein tehtävä on helpottaa päätöksentekoa ja tuoda data osaksi liiketoiminnan johtamista. Datasta on merkittävää etua niin strategian laatimisessa kuin päivittäisjohtamisessa.

BI-ratkaisujen tärkeimmät edut liiketoiminnalle:

  • BI-ratkaisujen avulla yhdistetään suuri määrä eriformaattista dataa, esimerkiksi kerättynä eri liiketoimintajärjestelmistä.
  • Data tarjotaan käyttäjälle helposti ymmärrettävässä muodossa ja usein valmiiksi visualisoituna, jolloin sen analysointi helpottuu.
  • Data päivittyy automaattisesti, jolloin se on aina ajantasaista eikä raportointia tarvitse tehdä manuaalisesti.
  • Yrityksissä voidaan tulkita tehokkaammin dataa, mikä konkretisoituu parempina päätöksinä, ennakointina ja liiketoiminnan kehittymisenä.

Autoimme VR:ää kehittämään sen BI-raportointia ja muuta analytiikkaa. Lue koko referenssi!

Koko organisaatiolle jaettu yhteinen näkymä liiketoiminnan tärkeimpiin lukuihin on tärkeä. Usein sama liiketoiminnan luku voi olla hieman eri tavoin laskettuna eri liiketoiminnan sovelluksissa, joten yhteinen ja jaettu näkymä tehostaa analytiikan hyödyntämistä.

Tämän vuoksi kaikkien analytiikkakäyttäjien sitouttaminen hankkeeseen on kriittistä onnistumisen näkökulmasta. Jos käyttäjä ei voi luottaa raporttiin, tai käyttäjä ei ymmärrä mistä luvut dashboardilla muodostuvat, siitä tulee hyödytön. Automaattisen raportoinnin ja visualisoinnin hyöty vähenee, jos dashboardia ei pystytä hyödyntämään suoraan, vaan dataa joudutaan jatkojalostamaan manuaalisin prosessein.

Kommunikaatio onkin yksi analytiikkahankkeiden tärkeimmistä onnistumisen palasista. Olemme kertoneet sen tärkeydestä aikaisemmassa artikkelissamme Analytiikan perisynnit – ja kuinka ne selätetään.

 

Valjasta analytiikka erinomaisen asiakaskokemuksen tueksi

Asiakasymmärryksen merkitystä liiketoiminnalle ei voi liikaa korostaa. Asiakaslähtöisyys parantaa liiketoiminnan lukuja kaikilla toimialoilla ja se tuo merkittävää strategista kilpailuetua.

Asiakasdata ei kuitenkaan itsessään ole arvokasta. Tärkeämpää on se, mitä asiakasdatan avulla voidaan tehdä. Siksi analytiikan tavoitteet on syytä kirkastaa ennen kuin edes mietitään teknistä toteutusta.

Analytiikan käyttökohteet asiakaskokemuksen parantamisessa:

  • Asiakasymmärryksen lisääminen ja toimialatrendien tulkitseminen.
  • Asiakassegmenttien tunnistaminen ja niille personoitujen palveluiden tarjoaminen.
  • Asiakaslähtöisten palveluiden suunnittelu, testaus ja kehittäminen.

Syvällinen ymmärrys kuluttajien tarpeista ja käyttäytymisestä on yksi Ouran menestyksen kulmakivistä. Lue koko referenssi!

Tämän lisäksi analytiikka voi tarjota yrityksille uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Erinomainen esimerkki analytiikan valjastamisesta uuden palvelun kehittämisen tueksi on Spotifyn Wrapped-palvelu. Spotifyn käyttäjät voivat katsoa omaa musiikkihistoriaansa ja palvelu kokoaa esimerkiksi edellisen vuoden tai vuosikymmenen soitetuimmat kappaleet ja artistit yhdelle soittolistalle. Näin kuluttajalle tarjotaan helppo tapa tutustua omaan musiikinkuunteludataansa. Palvelu tuntui olleen erityisen suosittu vuosikymmenen vaihteessa, ja omia soittolistoja jaettiin erityisesti sosiaalisessa mediassa.

 

Kehittyneet automaatioratkaisut analytiikan avulla

Liiketoiminnan automaatio koskettaa lähes jokaista yritystä. Kevyimmillään järjestelmäintegraatioiden avulla voidaan automatisoida tiedon liikkuminen kahden järjestelmän välillä. Tällöin esimerkiksi myyntitilaukset siirtyvät suoraan tuotannonohjausjärjestelmään. Ratkaisu voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta parhaimmillaan sillä nopeutetaan tilausten käsittelyaikaa ja vältetään inhimilliset virheet. Lisäksi tämä parantaa työtyytyväisyyttä, kun aikaa vapautuu myyntitilausten kirjaamisesta ihmisälyä vaativiin tehtäviin, kuten asiakaspalveluun.

Analytiikka mahdollistaa myös kehittyneempiä automaatioratkaisuja. Esimerkiksi pankkimaailmassa automatisointia voidaan hyödyntää muun muassa luottohakemusten käsittelyssä. Raskaan teollisuuden puolelta ennakoiva huolto on kiinnostanut viime aikoina yrityksiä eniten.

Tärkeintä on kuitenkin löytää tasapaino liiketoiminnan automaation ja ihmisten työtehtävien välille. Jos automatisoitu luottohakemusten käsittely vaikuttaa esimerkiksi negatiivisesti asiakaskokemukseen, on automaation etuja syytä arvioida uudelleen. Koneelle ei nimittäin voida opettaa inhimillisyyttä tai esimerkiksi maalaisjärkeä.

 

Analytiikan avulla voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua

Näkemyksemme mukaan yritysten analytiikkahaasteita lähestytään liian usein teknologia edellä. Yrityksissä saatetaan pohtia esimerkiksi sitä, miten tekoälyllä ratkaistaan asiakaskokemuksen haasteet.

Esimerkiksi designmenetelmiä hyödyntämällä voidaan päästä teknologialähestymistä parempaan ja liiketoimintaa aidosti hyödyttävään lopputulokseen.  Designajattelua kannattaa hyödyntää erityisesti analytiikan käyttökohteen määrittämisessä. Vasta kun liiketoiminnan haaste on tunnistettu ja määritelty riittävän tarkasti, on mahdollista löytää parhaat työkalut ja menetelmät ongelman ratkaisemiseksi.

Miten tämä onnistuu käytännössä ja kuinka yrityksissä voidaan onnistua analytiikkahankkeissa? Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme datan strategiseen hyödyntämiseen.

Haluatko kuulla lisää tästä aiheesta? Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.