illustration
Blogitekstejä

Miksi Bitfactor?

Miksi asiakkaan kannattaisi valita kumppanikseen juuri meidät?

Usein pääsee vastaamaan kysymykseen siitä, miksi asiakkaan pitäisi valita kumppanikseen juuri meidät, eikä jotakuta ansiokkaista kilpailijoistamme. Samaiseen kysymykseen eri muodoissaan törmää varmasti itse kukin myyjä. Usein on hyvin vaikea aidosti ja puolueettomasti vertailla omaa toimintaansa muihin, ellei ole päässyt työskentelemään myös kilpailijoiden leirissä. Kaikki pyrkivät varmasti omista lähtökohdistaan ja omien vahvuuksiensa kautta tarjoamaan asiakkaalle parasta ratkaisua kulloiseenkin tarpeeseen. Mitkä sitten ovat Bitfactorin vahvuudet?


Ryhdyimme Bitfactorin tiimillä miettimään tekijöitä, joiden ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme markkinoiden parhaita palveluita ja palkittuja ratkaisuja. Päädyimme siihen yksinkertaiseen lopputulokseen, että Bitfactorin voima rakentuu ihmisistä, kulttuurista ja toimintamalleista. Tämän tyylinen toteamus on kuultu monesta suunnasta aikaisemminkin, joten avaan hieman lisää, mitä nämä asiat juuri meille tarkoittavat.


Ihmisten osalta yllä mainittu tarkoittaa lyhyesti sitä, että henkilöstön ammatillinen osaaminen on korkealla tasolla ja jokainen rekrytointi on linjassa kulttuurimme kanssa. Jokaisella meistä on hyvin pitkälle valta ja vastuu omasta työstään, motivaatio pyrkiä aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ja aito halu ymmärtää oma toimintansa suhteessa muihin tiimin jäseniin. Ihmisten ammattitaidosta ei rekrytoinnissa tai projekteissa tingitä koskaan.


Kulttuurissa oleellista on, että ihmiset pyrkivät parhaisiin ratkaisuihin yhdessä. Korkealla tasolla tämä tarkoittaa palvelujen ja kaiken muunkin tekemistä yhdessä eri palvelualueiden kesken ja yhdessä myös asiakkaan kanssa. Näin varmistetaan, että asiakas saa juuri sitä, mistä on sovittu ja mikä vastaa heidän liiketoimintansa tarpeisiin parhaiten. Meille on tärkeintä auttaa asiakasta aidosti — silloinkin kun se tarkoittaa asiakkaan idean radikaalia muuttamista tai jopa hylkäämistä. Emme myy asiakkaillemme kaikkea, mikä myytävissä on, emmekä ole heille vain ylimääräinen käsipari. Toteutamme kokonaisuuksia, jotka tekevät asiakkaistamme toimialansa edelläkävijöitä. Suunnittelemme yhdessä, miltä asiakkaan liiketoiminta voisi tulevaisuudessa parhaimmillaan näyttää ja toteutamme vision.


Eri palvelualueiden kesken yhdessä tekeminen puolestaan tarkoittaa, että meillä analytiikka-, design- ja ohjelmistokehitys kietoutuvat saumattomasti yhteen. Jos käyttöliittymän design ja toteutus tehdään toisistaan erillään, ei asiakaskokemuksesta niin palvelun tilaajan kuin käyttäjienkään kohdalla tule todennäköisesti paras mahdollinen. Käytännössä meillä esimerkiksi käyttökokemussuunnittelijat ymmärtävät, millainen design on loppukäyttäjän näkökulmasta toimiva ja samalla kohtuullisella työllä koodarin toteutettavissa. Teknisessä toteutuksessa puolestaan ymmärretään, miten hyvä asiakaskokemus rakennetaan yhdessä designin ja palvelumuotoilun kanssa. Design ei ole Bitfactorin kehittäjille riesa, vaan osa yhdessä rakennettavaa asiakaskokemusta. Palkintokamaa syntyy, kun yhdessä tekeminen on toiminnan ytimessä sekä yksilö- että yritystasolla. Asiakas ja asiakkaan liiketoiminta on tässä keskiössä. Mitään ei kannata tehdä vain tekemisen itsensä vuoksi!


Toimintamalliimme kuuluu oleellisesti se, että jokaisessa projektissa ja hankkeessa on runko, jonka mukaan tekemistä suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan. Selkeä, toimintaa tukeva ja joustava kehitysmalli on kivijalka, jonka päälle kaikki muut mainitut osa-alueet rakentuvat. Yhdessä tekemisen kulttuuri, ihmisten timanttinen osaaminen ja ketterien menetelmien mukaiset, projektitoimintaa tukevat kehitysmallit muodostavat kokonaisuuden, josta meidän arvomme rakentuu ja jonka nimeen vannomme.


Jos sinua kiinnostaa kuulla lisää meistä, tai siitä miten voisimme kehittää liiketoimintaasi, ota yhteyttä. Useiden vuosien ja lukuisten projektien tekemisistä saatujen kokemusten perusteella uskallan väittää, että et tule pettymään.

Haluatko kuulla lisää tästä aiheesta? Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.

Lähettämällä lomakkeen hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.